Adnoddau
supporting image for Barcelona
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 16 Hydref 2013
Awdur:
- Bob Holland
- Jayne Clancy
Adnoddau perthnasol
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Twristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Malta
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Barcelona
Leisure,Travel and Tourism
Sgiliau Meddwl mewn Teithio a Thwristiaeth - Uned 1
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

Barcelona

Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
CA5 >
CA4 >

Dyluniwyd yr adnodd hwn yn bennaf i'w ddefnyddio fel astudiaeth achos o gyrchfan dinas ar gyfer y TGAU Hamdden a Thwristiaeth. Fodd bynnag, trwy gyflawni'r ymchwil ychwanegol a nodir, bydd y wybodaeth yn ddefnyddiol hefyd i fyfyrwyr sy'n dilyn yr UG Teithio a Thwristiaeth yn ogystal â'r CABAT ac OCR Cenedlaethol.

Hamdden a Thwristiaeth
Barcelona
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.