Adnoddau
supporting image for Bioleg 2
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 27 Ionawr 2017
Awdur:
- Lesley Evans
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Bioleg 2

Bioleg
CA4 >

Cyfres eang o adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu Bioleg 2. Mae'r pecyn yn cynnwys adnoddau y mae modd eu hargraffu, gweithgareddau cychwynnol ac adnoddau digidol i'w defnyddio yn y dosbarth gan gynnwys arbrofion rhithwir.

Mae'r adnoddau yma yn gweithio ar eu gorau ym mhorwr Chrome neu Internet Explorer 10 a gwell. Er mwyn cael y gorau o'r adnodd diweddarwch eich porwr.

adolygu
Bioleg 2
Bioamrywiaeth
Amgylchedd
DNA
Mitosis
Meiosis
Ffeiliau
Bioamrywiaeth a'r amgylchedd
DNA
Mitosis and meiosis
Cwisiau Adolygu

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.