Adnoddau
supporting image for TGAU Posteri busnes
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 26 Ionawr 2017
Awdur:
- CBAC
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Posteri Propaganda Natsiaidd
Hanes
TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TGAU Templedi posteri y gellir eu golygu
Busnes, Economeg
TAG Safon Uwch Busnes Uned 3 Dadansoddi Busnes a Strategaeth – Gwerslyfr digidol
Busnes

TGAU Posteri busnes

Busnes
CA5 >
CA4 >

Cyfres o bosteri digidol y mae modd eu hargraffu i'w defnyddio yn y dosbarth.

Mae'r posteri yn cynnwys dyfyniadau byr gan nifer o entrepreneuriaid byd eang sy'n ysgogi meddwl y gellir eu defnyddio i gyflwyno cysyniadau busnes.

Argraffwch y posteri i'w harddangos yn y dosbarth neu yn y coridor, neu defnyddiwch yn ddigidol i gychwyn neu gloi gwers.

busnes
Ysgogiadol
Posteri
Dyfyniadau
Ysbrydoledig
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.