Adnoddau
supporting image for Geiriau gorchymyn ac amcanion asesu - TAG UG/U
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 19 Ionawr 2017
Awdur:
- Dr Dean West
Adnoddau perthnasol
TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG Safon Uwch Busnes Uned 3 Dadansoddi Busnes a Strategaeth – Gwerslyfr digidol
Busnes
TGAU Posteri busnes
Busnes
TGAU Busnes (2017): Nodiadau cynnwys
Busnes

Geiriau gorchymyn ac amcanion asesu - TAG UG/U

Busnes
CA5 >

Cyfres o adnoddau sy'n gymorth i fyfyrwyr ddeall y geiriau gorchymyn allweddol a ddefnyddir mewn arholiadau Busnes TAG.  Mae'r adnodd yn cynnwys arweiniad ysgrifenedig ar y pedwar amcan asesu a pha eiriau gorchymyn sy'n berthnasol i bob amcan asesu.  Yn ychwanegol at hyn mae'r adnodd ar gael yn ddigidol sy'n cynnwys modd i chwilio am eiriau gorchymyn penodol a dau weithgaredd i gadarnhau'r dysgu.

busnes
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.