Adnoddau
supporting image for Sgiliau meintiol U/UG
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 15 Rhagfyr 2016
Awdur:
- Dr Dean West
Adnoddau perthnasol
Buddsoddiad
Economeg
Sgiliau meintiol ar gyfer TGAU
Busnes

Sgiliau meintiol U/UG

Busnes
CA5 >

Taflenni gwaith i gefnogi addysgu'r sgiliau meintiol. Ceir esboniad o'r gwahanol fath o gyfrifiadau ac yna ceir cyfres o gwestiynau gydag atebion.

Cyfrifo
Ffracsiynau a chanrannau
Buddsoddiad
Elw
Cyfartaleddau
Sgiliau meintiol
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.