Adnoddau
supporting image for Thema 4 - Sbaen wedi
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 8 Rhagfyr 2016
Awdur:
- Charles Kelley
Adnoddau perthnasol
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg
Les Médias
Ffrangeg
Amser Cylch
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ezine - Sbaeneg
Sbaeneg
Ezine - Almaeneg
Almaeneg

Thema 4 - Sbaen wedi'r Rhyfel Cartref – ôl-effeithiau hanesyddol a gwleidyddol

Sbaeneg
CA5 >

Gweithgareddau rhyngweithiol gwrando, darllen ac ysgrifennu â all gael eu defnyddio i gefnogi addysgu a dysgu fel dosbarth llawn neu yn annibynnol.  Ffocws yr adnoddau rhain yw Thema 4 o'r fanyleb newydd. Nid bwriad cynnwys yr adnoddau yw i ddarparu sylw  trylwyr o'r thema, eu pwrpas yw i fod yn gymorth ar gyfer addysgu. Bydd yn naturiol i athrawon fod eisiau ychwanegu deunyddiau eu hunain wrth iddynt archwilio pob thema gyda'r dysgwyr.

Thema 4
Gwrando
Darllen
Cyfieithu
Ffeiliau
1. Gwrando
2. Darllen
3. Cyfieithu

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.