Adnoddau
supporting image for UG Ffilm - La Classe. Uned 4: Awyrgylch
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 23 Tachwedd 2016
Awdur:
- Gareth Wyn Roberts
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith
Les Médias
Ffrangeg
Amser Cylch
Tîm Cefnogi'r Gymraeg

UG Ffilm - La Classe. Uned 4: Awyrgylch

Ffrangeg
CA5 >

Gweithgareddau rhyngweithiol gwrando, darllen ac ysgrifennu â all gael eu defnyddio i gefnogi addysgu a dysgu fel dosbarth llawn neu yn annibynnol.  Ffocws yr adnoddau rhain yw UG Uned 2 Adran D (Ffilm) ar gyfer y fanyleb newydd. Nid bwriad cynnwys yr adnoddau yw i ddarparu sylw  trylwyr o'r ffilm, eu pwrpas yw i fod yn gymorth ar gyfer addysgu. Bydd yn naturiol i athrawon fod eisiau ychwanegu deunyddiau eu hunain wrth iddynt archwilio pob ffilm gyda'r dysgwyr.

© La classe (2008); Haut et Court www.hautetcourt.com

Gwnaethpwyd pob ymdrech i gysylltu â deiliaid hawlfraint y deunyddiau, ond os oes unrhyw beth wedi’i hepgor, neu unrhyw beth yn anghywir, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu gwneud y cywiriadau angenrheidiol.

Uned 4
La classe
Gwrando
Darllen
Ffeiliau
Gweithgaredd 1
Gweithgaredd 2
Gweithgaredd 3

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.