Adnoddau
supporting image for Y llygad
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 14 Hydref 2013
Awdur:
- Rachel Whitney
Adnoddau perthnasol
Cylchrediad
Bioleg, Gwyddoniaeth
Yr arenau
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu uned 2
Bioleg
Llythrennedd trwy Wyddoniaeth
Gwyddoniaeth, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Y llygad

Bioleg
CA4 >
Gwyddoniaeth
CA4 >

Cyfres o adnoddau am y system nerfol sy’n cynnwys fideo, animeiddiadau a deunyddiau ar gyfer y bwrdd gwyn sy’n datblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth ynglyn â sut mae gwyddoniaeth yn gweithio o fewn manyleb TGAU.

Y llygad
Y system nerfol
Bioleg
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.