Adnoddau
supporting image for Ffiseg PH2
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 14 Hydref 2013
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth
Llythrennedd trwy Wyddoniaeth
Gwyddoniaeth, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Opsiynau Ffiseg TAG
Ffiseg
Offer testun
Ffiseg
Adnoddau Ffiseg ar wefan Hwb
Ffiseg

Ffiseg PH2

Ffiseg
CA5 >
Gwyddoniaeth
CA5 >

Fe baratowyd yr unedau yma o gyfuniad o ddeunyddiau gwreiddiol ac adnoddau eraill sydd i’w cael ar y we. Mae’r adnoddau’n yma’n ymdrin â’r rhan fwyaf o fodiwl PH2 y fanyleb Ffiseg UG CBAC. Maent wedi trefnu fel bod nodiadau dysgu, cyflwyniadau, gweithgareddau ymarferol a chwestiynau enghreifftiol ar gael i athrawon eu defnyddio.

Ffiseg
PH2
Ffeiliau
Cyflwyniad
Tonnau
Plygiant Golau
Ffotonau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.