Adnoddau
supporting image for Cemeg Organig Ychwanegol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 7 Hydref 2013
Awdur:
- Paul Morgan
Adnoddau perthnasol
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
A yw'n deg?
Astudiaethau Crefyddol
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

Cemeg Organig Ychwanegol

Gwyddoniaeth
CA4 >
Cemeg
CA4 >

Cyfres o adnoddau yn cynnwys fideo, animeiddiad a deunyddiau bwrdd gwyn sy'n mynd i'r afael â'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth o sut mae gwyddoniaeth yn gweithio o fewn y manylebau TGAU yng nghyd-destun Cemeg Organig Ychwanegol.

Cemeg
TGAU
Organig
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.