Adnoddau
supporting image for Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Twristiaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Sul, 6 Hydref 2013
Awdur:
- Bob Holland
- Jayne Clancy
Adnoddau perthnasol
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
A yw'n deg?
Astudiaethau Crefyddol
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Twristiaeth

Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
CA5 >
CA4 >
Galwedigaethol >

Datblygwyd gan Atebol a noddwyd gan Lywodraeth Cymru

Bwriedir i’r adnodd gael ei ddefnyddio fel rhan o raglen strwythuredig o addysgu a dysgu, yn cynorthwyo myfyrwyr i gymhwyso gwybodaeth at amrywiaeth o gyrff teithio a thwristiaeth sy’n gweithredu mewn sectorau gwahanol o’r diwydiant.

Mae amrywiaeth o weithgareddau wedi’u cynnwys yn yr adnodd. Mae rhai yn rhyngweithiol, mae eraill yn gofyn bod y myfyrwyr yn gwneud ymchwil ychwanegol ac yn llunio atebion ysgrifenedig.

Mae Llyfrau Gwaith electronig neu ar ffurf copi caled wedi’u darparu ar gyfer pob astudiaeth achos a hefyd, mae templedi PowerPoint wedi’u darparu ar gyfer pob astudiaeth achos pan awgrymir bod myfyrwyr yn paratoi cyflwyniad o wybodaeth.

Hamdden a Thwristiaeth
TGAU
Lefel 2
Iechyd a Diogelwch
Diwydiant Twristiaeth
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.