Adnoddau
supporting image for Arwyr Chwaraeon
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Sadwrn, 5 Hydref 2013
Awdur:
- Neil Reardon
Adnoddau perthnasol
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
A yw'n deg?
Astudiaethau Crefyddol
Argyfwng y Weriniaeth Americanaidd
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr wedi 1880
Hanes
Adolygu Hanes
Hanes

Arwyr Chwaraeon

Hanes
CA4 >

Mae’r pecyn adnodd hwn yn cynnwys cyfres o ffeiliau y gellir eu defnyddio ar wahân neu yn y drefn maent wedi cael eu rhifo i greu dilyniant o wersi yn archwilio’r cysyniad o arwr chwaraeon.

Ceir gweithgareddau ategol, taflenni ffeithiau a thaflenni gwaith yn edrych ar amrywiaeth o arwyr chwaraeon ac yn archwilio hanes chwaraeon. Bydd dysgwyr yn mynd i’r afael â materion megis newidiadau mewn chwaraeon a rôl y cyfryngau wrth greu arwr chwaraeon.

Mae’r adnodd yn dod i ben gydag asesiad o’r gweithgaredd dysgu.

TGAU
Hanes
Arwyr Chwaraeon
Arholiad sgiliau
Ffeiliau
Dogfennau
Gweithgareddau Gwers
Taflenni Cefnogi a Gweithgareddau
Arholiad sgiliau
Ffeil ffeithiau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.