Adnoddau
supporting image for A yw
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 4 Hydref 2013
Awdur:
- GcaD Cymru
Adnoddau perthnasol
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Twristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

A yw'n deg?

Astudiaethau Crefyddol
CA4 >

Mae'r deunyddiau'n delio â rhagfarn a gwahaniaethu, cyfoeth, urddas dynol, cydraddoldeb a chyfrifoldeb cymdeithasol. Maen nhw'n addas ar gyfer addysgu dosbarth cyfan gan hybu meddwl a thrafodaeth.

Cafodd yr adnoddau yma eu paratoi i gefnogi’r hen fanyleb TGAU ar gyfer Astudiaethau Crefyddol a gafodd ei arholi am y tro diwethaf ym mis Mehefin 2018. Mae rhai o’r adnoddau yn parhau i fod yn berthnasol ar gyfer fanyleb newydd ond efallai na fydd modd cael mynediad at y rhai a grëwyd yn ‘Flash’ erbyn hyn.

 

Addysg grefyddol
TGAU
rhagfarn a gwahaniaethu
cwrs byr
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.