Adnoddau
supporting image for William Mathias
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 4 Hydref 2013
Awdur:
- Huw Thomas
Adnoddau perthnasol
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
Gweithiau Gosod Drama Lefel A
Drama
Argyfwng y Weriniaeth Americanaidd
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr wedi 1880
Hanes
Adolygu Hanes
Hanes

William Mathias

Cerddoriaeth
CA5 >

Dyma ddadansoddiad llawn o This Worlde's Joie gan William Mathias sy'n un o'r gweithiau gosod ar gyfer Cwrs Safon Uwch CBAC. Cafodd yr adnodd hwn ei greu ar gyfer athrawon er mwyn iddynt allu gweithio trwyddo gam wrth gam gyda'r myfyrwyr. Bydd angen sgôr lawn arnynt er mwyn gallu deall cysylltiadau a wnaed gyda'r gwaith.

safon uwch
Cerddoriaeth
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.