Pob Adnodd Fesul Pwnc
TGAU Dylunio a Thechnoleg - Cynllun y myfyriwr
TGAU Dylunio a Thechnoleg - Cynllun y myfyriwr
Dylunio a Thechnoleg
Trefnyddion Gwybodaeth -  TGAU Tecstilau
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Tecstilau
Dylunio a Thechnoleg
Tecstilau: Triniaethau arwyneb - Dysgu Cyfunol
Tecstilau: Triniaethau arwyneb - Dysgu Cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Technegau a phrosesau arbenigol y gellir eu defnyddio i siapio, ffabrigo, adeiladu a chydosod prototeip o ansawdd uchel - Dysgu Cyfunol
Technegau a phrosesau arbenigol y gellir eu defnyddio i siapio, ffabrigo, adeiladu a chydosod prototeip o ansawdd uchel - Dysgu Cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Tecstilau: Technegau arbenigol a phrosesau- Dysgu Cyfunol
Tecstilau: Technegau arbenigol a phrosesau- Dysgu Cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio Cynnyrch- (f) Ffurfiau, mathau a meintiau stoc er mwyn cyfrifo a phennu nifer y defnyddiau neu gydrannau angenrheidiol
Dylunio Cynnyrch- (f) Ffurfiau, mathau a meintiau stoc er mwyn cyfrifo a phennu nifer y defnyddiau neu gydrannau angenrheidiol
Dylunio a Thechnoleg
Tecstilau: Ffurfiau stoc ar gyfer ffabrigau a chydrannau - Dysgu cyfunol
Tecstilau: Ffurfiau stoc ar gyfer ffabrigau a chydrannau - Dysgu cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio Cynnyrch: (ch) Polymerau - Dysgu cyfunol
Dylunio Cynnyrch: (ch) Polymerau - Dysgu cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio Cynnyrch: Triniaethau arwyneb - Dysgu cyfunol
Dylunio Cynnyrch: Triniaethau arwyneb - Dysgu cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio Cynnyrch: Defnyddiau a Chydrannau - Dysgu cyfunol
Dylunio Cynnyrch: Defnyddiau a Chydrannau - Dysgu cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Trefnyddion Gwybodaeth - TAG Fasiwn a Thecstilau
Trefnyddion Gwybodaeth - TAG Fasiwn a Thecstilau
Dylunio a Thechnoleg
Tecstilau: dadansoddi cynnyrch - Dysgu cyfunol
Tecstilau: dadansoddi cynnyrch - Dysgu cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Tecstilau: Gorffeniadau Ffabrig - Dysgu cyfunol
Tecstilau: Gorffeniadau Ffabrig - Dysgu cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Tecstilau: (dd) sut mae amrywiol ffactorau yn dylanwadu ar ddethol defnyddiau neu gydrannau megis ffactorau swyddogaethol, esthetig, amgylcheddol, argaeledd, cost, cymdeithasol, diwylliannol a moesegol - Dysgu cyfunol
Tecstilau: (dd) sut mae amrywiol ffactorau yn dylanwadu ar ddethol defnyddiau neu gydrannau megis ffactorau swyddogaethol, esthetig, amgylcheddol, argaeledd, cost, cymdeithasol, diwylliannol a moesegol - Dysgu cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Trefnyddion Gwybodaeth -  TGAU Dylunio cynnyrch
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Dylunio cynnyrch
Dylunio a Thechnoleg
Trefnyddion Gwybodaeth -  TAG Dylunio Cynnyrch
Trefnyddion Gwybodaeth - TAG Dylunio Cynnyrch
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio cynnyrch - (i) Prosesau cynhyrchu gan ddefnyddio gwahanol raddfeydd cynhyrchu
Dylunio cynnyrch - (i) Prosesau cynhyrchu gan ddefnyddio gwahanol raddfeydd cynhyrchu
Dylunio a Thechnoleg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TGAU Dylunio a Thechnoleg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TGAU Dylunio a Thechnoleg
Dylunio a Thechnoleg
Tecstilau: Gweithgynhyrchu Masnachol - Dysgu Cyfunol
Tecstilau: Gweithgynhyrchu Masnachol - Dysgu Cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio cynnyrch: (b) pren naturiol a chyfansawdd - Dysgu Cyfunol
Dylunio cynnyrch: (b) pren naturiol a chyfansawdd - Dysgu Cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio Cynnyrch: Metelau fferrus ac anfferrus - Dysgu cyfunol
Dylunio Cynnyrch: Metelau fferrus ac anfferrus - Dysgu cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - UG/Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - UG/Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg
Dylunio a Thechnoleg
Ffasiwn a techstiliau: (a) Ffibrau Naturiol a Synthetig
Ffasiwn a techstiliau: (a) Ffibrau Naturiol a Synthetig
Dylunio a Thechnoleg
Ffasiwn a thecstilau: (d) Defnyddiau modern a chlyfar - Dysgu Cyfunol
Ffasiwn a thecstilau: (d) Defnyddiau modern a chlyfar - Dysgu Cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio cynnyrch: (e) Defnyddiau modern a chlyfar - Dysgu Cyfunol
Dylunio cynnyrch: (e) Defnyddiau modern a chlyfar - Dysgu Cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Ffasiwn a thecstilau: (c) Polymerau thermofformio a thermosetio - Dysgu Cyfunol
Ffasiwn a thecstilau: (c) Polymerau thermofformio a thermosetio - Dysgu Cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio cynnyrch: (a) Papurau a byrddau - Dysgu Cyfunol
Dylunio cynnyrch: (a) Papurau a byrddau - Dysgu Cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Ffasiwn a thecstilau: (b) Tecstilau wedi
Ffasiwn a thecstilau: (b) Tecstilau wedi'u gwehyddu a heb eu gwehyddu, a rhai technegol - Dysgu cyfunol
Dylunio a Thechnoleg
Adnoddau Dylunio a Thechnoleg ar wefan Hwb
Adnoddau Dylunio a Thechnoleg ar wefan Hwb
Dylunio a Thechnoleg
Cefnogaeth ychwanegol ar gyfer manyleb 2017
Cefnogaeth ychwanegol ar gyfer manyleb 2017
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch
Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio a Thechnoleg TGAU
Dylunio a Thechnoleg TGAU
Dylunio a Thechnoleg
Defnyddiau a Chydrannau sy
Defnyddiau a Chydrannau sy'n berthnasol i Ffasiwn a Thecstilau
Dylunio a Thechnoleg
Dosbarthu Ffibrau sy
Dosbarthu Ffibrau sy'n berthnasol i Ffasiwn a Thecstilau
Dylunio a Thechnoleg
Offer testun
Offer testun
Dylunio a Thechnoleg
Syniadau Adeiladu: O
Syniadau Adeiladu: O'r dechrau i'r Diwedd
Dylunio a Thechnoleg