Pob Adnodd Fesul Pwnc
Erthyglau Cymraeg o Chemistry Review
Erthyglau Cymraeg o Chemistry Review
Cemeg
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Cemeg
TGAU Cemeg - Cynllunio Gwersi
TGAU Cemeg - Cynllunio Gwersi
Cemeg
Safon Uwch Cemeg - Cynllunio Gwersi
Safon Uwch Cemeg - Cynllunio Gwersi
Cemeg
TGAU Cemeg - Canllaw adolygu
TGAU Cemeg - Canllaw adolygu'r adnoddau
Cemeg
Safon Uwch Cemeg - Canllaw adolygu
Safon Uwch Cemeg - Canllaw adolygu'r adnoddau
Cemeg
Uned 2.6: Adweithiau cildroadwy, prosesau diwydiannol a chemegion pwysig - Dysgu Cyfunol
Uned 2.6: Adweithiau cildroadwy, prosesau diwydiannol a chemegion pwysig - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2.3 Metelau ac echdynnu metelau - Dysgu Cyfunol
Uned 2.3 Metelau ac echdynnu metelau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2.1: Bondio, adeiledd a phriodweddau - Dysgu Cyfunol
Uned 2.1: Bondio, adeiledd a phriodweddau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2.5: Tanwyddau, olew crai a chemeg organig - Dysgu Cyfunol
Uned 2.5: Tanwyddau, olew crai a chemeg organig - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2.2: Asidau, basau a halwynau - Dysgu Cyfunol
Uned 2.2: Asidau, basau a halwynau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2.4: Adweithiau cemegol ac egni - Dysgu Cyfunol
Uned 2.4: Adweithiau cemegol ac egni - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1.2 Adeiledd atomig a
Uned 1.2 Adeiledd atomig a'r Tabl Cyfnodol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1.4 Y Ddaear sy
Uned 1.4 Y Ddaear sy'n newid yn barhaus - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1.5 Cyfradd newid cemegol - Dysgu Cyfunol
Uned 1.5 Cyfradd newid cemegol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1.1 Natur sylweddau a adweithiau cemegol - Dysgu Cyfunol
Uned 1.1 Natur sylweddau a adweithiau cemegol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1.6 Calchfaen - Dysgu Cyfunol
Uned 1.6 Calchfaen - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned Pontio CA3-4: Cemeg
Uned Pontio CA3-4: Cemeg
Cemeg
Uned 1.3 Dŵr - Dysgu Cyfunol
Uned 1.3 Dŵr - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Cyfrifiadau Cemegol - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Cyfrifiadau Cemegol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Syniadau sylfaenol ynghylch atomau - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Syniadau sylfaenol ynghylch atomau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Ecwilibria syml ac adweithiau asid–bas - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Ecwilibria syml ac adweithiau asid–bas - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Y Tabl Cyfnodol - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Y Tabl Cyfnodol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Cyfraddau adwaith - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Cyfraddau adwaith - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Fformiwlâu a hafaliadau - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Fformiwlâu a hafaliadau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Adeileddau Solidau - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Adeileddau Solidau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Bondio - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Bondio - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Hydrocarbonau - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Hydrocarbonau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Alcoholau ac asidau carbocsilig - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Alcoholau ac asidau carbocsilig - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Dadansoddiad Offerynnol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Dadansoddiad Offerynnol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Effaith ehangach cemeg - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Effaith ehangach cemeg - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Cyfansoddion organig - Dysgu cyfunol
Uned 2 Cyfansoddion organig - Dysgu cyfunol
Cemeg
Uned 2 Halogenoalcanau - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Halogenoalcanau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Thermocemeg - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Thermocemeg - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Tanio: adnoddau adolygu TGAU
Tanio: adnoddau adolygu TGAU
Cemeg
Uned 3 Metelau trosiannol - Dysgu cyfunol
Uned 3 Metelau trosiannol - Dysgu cyfunol
Cemeg
Uned 3 Cysonion ecwilibriwm - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Cysonion ecwilibriwm - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 3 Ecwilibria asid-bas - Dysgu cyfunol
Uned 3 Ecwilibria asid-bas - Dysgu cyfunol
Cemeg
Uned 3 Adweithiau rhydocs - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Adweithiau rhydocs - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 3 Rhydocs a photensial electrod safonol - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Rhydocs a photensial electrod safonol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Lefel A Cem - Cineteg cemegol - Dysgu Cyfunol
Lefel A Cem - Cineteg cemegol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Lefel A Cem - Cemeg y bloc p - Dysgu Cyfunol
Lefel A Cem - Cemeg y bloc p - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 3 Newidiadau enthalpi ar gyfer solidau a hydoddiant - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Newidiadau enthalpi ar gyfer solidau a hydoddiant - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TGAU Cemeg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TGAU Cemeg
Cemeg
Uned 3 Entropi a dichonoldeb adweithiau - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Entropi a dichonoldeb adweithiau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Alcoholau a Ffenolau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Alcoholau a Ffenolau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Synthesis organig a dadansoddi - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Synthesis organig a dadansoddi - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Cemeg
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Cemeg
Cemeg
Uned 4 Aldehydau a chetonau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Aldehydau a chetonau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Asidau amino, peptidau a phroteinau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Asidau amino, peptidau a phroteinau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Stereoisomeredd - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Stereoisomeredd - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Aminau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Aminau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Asidau carbocsylig a’u deilliadau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Asidau carbocsylig a’u deilliadau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Aromatigedd - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Aromatigedd - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Cemeg
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Cemeg
Cemeg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - UG Cemeg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - UG Cemeg
Cemeg
Gwaith Ymarferol Safon Uwch
Gwaith Ymarferol Safon Uwch
Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg
Adolygu Cemeg
Cemeg
Paratoi ar gyfer Cemeg Blwyddyn 11
Paratoi ar gyfer Cemeg Blwyddyn 11
Cemeg
TGAU Cemeg
TGAU Cemeg
Cemeg
Adolygu Gwyddoniaeth
Adolygu Gwyddoniaeth
Cemeg
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Unedau 1 a 2
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Unedau 1 a 2
Cemeg
Adnoddau Cemeg ar wefan Hwb
Adnoddau Cemeg ar wefan Hwb
Cemeg
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 4
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 4
Cemeg
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 3
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 3
Cemeg
Cyseiniant Magnetig Niwclear (NMR)
Cyseiniant Magnetig Niwclear (NMR)
Cemeg
Dŵr caled
Dŵr caled
Cemeg
Adweithiau Cemegol ac Egni
Adweithiau Cemegol ac Egni
Cemeg
Offer testun
Offer testun
Cemeg
Fflworid
Fflworid
Cemeg
Adolygu Cemeg TGAU
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg
Titradiad a Chyfrifo molau
Titradiad a Chyfrifo molau
Cemeg
Adweithiau cildroadwy, Prosesau diwydiannol a Chemegion Pwysig
Adweithiau cildroadwy, Prosesau diwydiannol a Chemegion Pwysig
Cemeg
Calchfaen
Calchfaen
Cemeg
Cemeg Organig Ychwanegol
Cemeg Organig Ychwanegol
Cemeg