Pob Adnodd Fesul Pwnc
Bwdhaeth Safon UG (Blwyddyn 1) Cynllun Dysgu
Bwdhaeth Safon UG (Blwyddyn 1) Cynllun Dysgu
Astudiaethau Crefyddol
TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cynllunio Gwersi
TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cynllunio Gwersi
Astudiaethau Crefyddol
TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cynllun y myfyriwr
TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cynllun y myfyriwr
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 4b: Llenyddiaeth apocalyptaidd – pwrpasau a dehongliadau- Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 4b: Llenyddiaeth apocalyptaidd – pwrpasau a dehongliadau- Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 4c: Astudiaeth agos o destunau’r Testament Newydd (Datguddiad) - Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 4c: Astudiaeth agos o destunau’r Testament Newydd (Datguddiad) - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
TGAU Astudiaethau Crefyddol - PWY? BETH? PRYD? BLE? PAM? SUT?
TGAU Astudiaethau Crefyddol - PWY? BETH? PRYD? BLE? PAM? SUT?
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Astudiaethau crefyddol: Cristnogaeth
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Astudiaethau crefyddol: Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch: Uned 1 Iddewiaeth - Trefnyddion Gwybodaeth
Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch: Uned 1 Iddewiaeth - Trefnyddion Gwybodaeth
AC Iddewiaeth (Lefel A)
Uned 6 Thema 4a: Llenyddiaeth apocalyptaidd – diffiniadau a nodweddion - Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 4a: Llenyddiaeth apocalyptaidd – diffiniadau a nodweddion - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 4c: Sikhiaeth a biofoeseg - anffrwythlondeb - Dysgu cyfunol
Uned 3 Thema 4c: Sikhiaeth a biofoeseg - anffrwythlondeb - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 4b: Dealltwriaeth athronyddol o natur Duw a phrofiad crefyddol a geir yn enwau Duw - Dysgu cyfunol
Uned 3 Thema 4b: Dealltwriaeth athronyddol o natur Duw a phrofiad crefyddol a geir yn enwau Duw - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 2c: Astudiaeth agos o destunau’r Testament Newydd (gwyrthiau) - Dysgu Cyfunol
Uned 6 Thema 2c: Astudiaeth agos o destunau’r Testament Newydd (gwyrthiau) - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 4a: Statws a phwysigrwydd Rahit Maryada a Rahit Namas - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 4a: Statws a phwysigrwydd Rahit Maryada a Rahit Namas - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 3c: Yr heriau o berthyn i grŵp lleiafrifol crefyddol ac ethnig ym Mhrydain gan gyfeirio at miri a piri - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 3c: Yr heriau o berthyn i grŵp lleiafrifol crefyddol ac ethnig ym Mhrydain gan gyfeirio at miri a piri - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 2b: Gwyrthiau: pwrpas a dehongliadau - Dysgu Cyfunol
Uned 6 Thema 2b: Gwyrthiau: pwrpas a dehongliadau - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 3B: Tarddiadau a datblygiad y gymuned Sikhaidd ym Mhrydain - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 3B: Tarddiadau a datblygiad y gymuned Sikhaidd ym Mhrydain - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 3c: Astudiaeth fanwl o destunau
Uned 6 Thema 3c: Astudiaeth fanwl o destunau'r Testament Newydd (1 Pedr) - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 3a: Yr heriau i Sikhiaeth o du gwyddoniaeth a’i ymatebion i seciwlareiddio - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 3a: Yr heriau i Sikhiaeth o du gwyddoniaeth a’i ymatebion i seciwlareiddio - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 2a: Gwyrthiau – mathau a nodweddion - Dysgu Cyfunol
Uned 6 Thema 2a: Gwyrthiau – mathau a nodweddion - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 1c: Astudiaeth agos o destunau
Uned 6 Thema 1c: Astudiaeth agos o destunau'r Testament Newydd (Damhegion) - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 3b: Y Llythyrau (1 Pedr) – eu pwrpas a
Uned 6 Thema 3b: Y Llythyrau (1 Pedr) – eu pwrpas a'u lle yn y Testament Newydd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Thema 3a Y Llythyrau (1 Pedr) yr awdur a
Thema 3a Y Llythyrau (1 Pedr) yr awdur a'r gynulleidfa - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 2b: Rolau newidiol dynion a menywod mewn Sikhiaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 2b: Rolau newidiol dynion a menywod mewn Sikhiaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 2c: Gwahaniaeth rhwng amrywiaeth a plwraliaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 2c: Gwahaniaeth rhwng amrywiaeth a plwraliaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 1b: Damhegion - dibenion a dehongliadau - Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 1b: Damhegion - dibenion a dehongliadau - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 1a: Damhegion - mathau a nodweddion - Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 1a: Damhegion - mathau a nodweddion - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Safon Uwch- Thema 2a: Y dyhead am Khalistan - Dysgu cyfunol
Safon Uwch- Thema 2a: Y dyhead am Khalistan - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3: Thema 1c Maharaja Ranjit Singh a sefydlu’r ymerodraeth Sikhaidd - Dysgu Cyfunol
Uned 3: Thema 1c Maharaja Ranjit Singh a sefydlu’r ymerodraeth Sikhaidd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth - UG Hindŵaeth
Trefnyddion Gwybodaeth - UG Hindŵaeth
AC Hindŵaeth (UG)
Uned 3: Thema 1b Guru Arjan – cyfnod o dwf Sikhaidd – Dysgu Cyfunol
Uned 3: Thema 1b Guru Arjan – cyfnod o dwf Sikhaidd – Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3: Thema 1a Rôl ac arwyddocâd testunau Mul Mantra a Japji Guru Nanak - Dysgu Cyfunol
Uned 3: Thema 1a Rôl ac arwyddocâd testunau Mul Mantra a Japji Guru Nanak - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Ymarfer trafodaethau gwerthuso
Ymarfer trafodaethau gwerthuso
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol UG/Safon Uwch - Trefnyddion Gwybodaeth Uned 3 Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol UG/Safon Uwch - Trefnyddion Gwybodaeth Uned 3 Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU - Gweithgareddau adolygu a Meithrin Sgiliau
Astudiaethau Crefyddol TGAU - Gweithgareddau adolygu a Meithrin Sgiliau
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Rhagfarn a Gwahaniaethu - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Rhagfarn a Gwahaniaethu - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' (rhifyn 5)
Astudiaethau Crefyddol
Cristnogaeth Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Cristnogaeth Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Islam: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Islam: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth -  TAG Hindŵaeth
Trefnyddion Gwybodaeth - TAG Hindŵaeth
AC Hindŵaeth (Lefel A)
Trefnyddion Gwybodaeth -  TGAU astudiaeth crefyddol:  Iddewiaeth
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU astudiaeth crefyddol: Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol UG/Safon Uwch - Trefnyddion Gwybodaeth Moeseg
Astudiaethau Crefyddol UG/Safon Uwch - Trefnyddion Gwybodaeth Moeseg
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Rhagfarn a gwahaniaethu - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Rhagfarn a gwahaniaethu - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Rhagfarn a gwahaniaethu- Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Rhagfarn a gwahaniaethu- Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Islam: Daioni, drygioni a dioddefaint
Uned 1 Rhan B Islam: Daioni, drygioni a dioddefaint
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Islam: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Islam: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol UG: Bwdhaeth - Trefnyddion Gwybodaeth
Astudiaethau Crefyddol UG: Bwdhaeth - Trefnyddion Gwybodaeth
AC Bwdhaeth (Lefel A)
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Daioni, drygioni a dioddefaint - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Daioni, drygioni a dioddefaint - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Cydberthnasau Cristnogaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Cydberthnasau Cristnogaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Daioni, drygioni a dioddefaint - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Daioni, drygioni a dioddefaint - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Iddewiaeth: Addoli yn y cartref a’r synagog - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan A Iddewiaeth: Addoli yn y cartref a’r synagog - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Perthnasoedd - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Perthnasoedd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Perthnasoedd rhywiol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Perthnasoedd rhywiol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Perthnasoedd rhywiol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Perthnasoedd rhywiol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Islam: Gweithredoedd gorfodol - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan A Islam: Gweithredoedd gorfodol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Perthnasoedd - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Perthnasoedd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Perthnasoedd rhywiol Islam - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Perthnasoedd rhywiol Islam - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Islam: Pum Colofn Islam y Sunni - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan A Islam: Pum Colofn Islam y Sunni - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Iddewiaeth: Arferion sy’n dangos cred ynglŷn â Duw - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan A Iddewiaeth: Arferion sy’n dangos cred ynglŷn â Duw - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Y Qur’an- Dysgu cyfunol
Y Qur’an- Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Natur Duw- Dysgu cyfunol
Natur Duw- Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Man-sanctaidd - Dysgu cyfunol
Man-sanctaidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Islam: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Islam: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Y cysyniad o Dduw - Dysgu cyfunol
Y cysyniad o Dduw - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Islam: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Islam: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Islam: Y Byd- Dysgu Cyfunol
Islam: Y Byd- Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Iddewiaeth: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Iddewiaeth: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Iddewiaeth: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Iddewiaeth: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Iddewiaeth: Y Byd - Dysgu Cyfunol
Iddewiaeth: Y Byd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1B Cristnogaeth: Y byd - Dysgu Cyfunol
Uned 1B Cristnogaeth: Y byd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1B Cristnogaeth: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Uned 1B Cristnogaeth: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1B Cristnogaeth: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 1B Cristnogaeth: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2A Islam: Gwyliau a dathliadau  - Dysgu cyfunol
Uned 2A Islam: Gwyliau a dathliadau - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan A Islam: Gwyliau a dathliadau  - Dysgu cyfunol
Uned 2 Rhan A Islam: Gwyliau a dathliadau - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2A Islam: Hunaniaeth Fwslimaidd - Dysgu cyfunol
Uned 2A Islam: Hunaniaeth Fwslimaidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan A Iddewiaeth: Hunaniaeth Iddewig - dysgu cyfunol
Uned 2 Rhan A Iddewiaeth: Hunaniaeth Iddewig - dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan A Iddewiaeth: Y defnydd o destunau sanctaidd - Dysgu cyfunol
Uned 2 Rhan A Iddewiaeth: Y defnydd o destunau sanctaidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol - Sikhaeth
Trefnyddion Gwybodaeth UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol - Sikhaeth
AC Sikhism (Lefel A)
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Moesoldeb - Dysgu cyfunol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Moesoldeb - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Yr Iesu fel Duw Ymgnawdoledig - Dysgu cyfunol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Yr Iesu fel Duw Ymgnawdoledig - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Yr eglwys - Dysgu cyfunol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Yr eglwys - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Duw - Dysgu cyfunol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Duw - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Astudiaethau Crefyddol Islam
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Astudiaethau Crefyddol Islam
AC Islam (Lefel A)
Arweiniad i’r Arholiad - TAG Astudiaethau Crefyddol
Arweiniad i’r Arholiad - TAG Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Arweiniad i’r Arholiad - TGAU Astudiaethau Crefyddol
Arweiniad i’r Arholiad - TGAU Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Catholig Mannau Arbennig - Dysgu cyfunol
Uned 3 Catholig Mannau Arbennig - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Iddewiaeth – Y cyfamod - Dysgu cyfunol
Uned 2 Iddewiaeth – Y cyfamod - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Islam – Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Uned 2 Islam – Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Catholig: Arferion craidd  - Dysgu cyfunol
Catholig: Arferion craidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Cristnogaeth Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Uned 2 Cristnogaeth Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Iddewiaeth – Testunau Sanctaidd - Dysgu cyfunol
Uned 2 Iddewiaeth – Testunau Sanctaidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Islam – Proffwydiaeth - Dysgu cyfunol
Uned 2 Islam – Proffwydiaeth - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Rhan B
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Rhan B
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 3
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 3
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Catholigiaeth Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Uned 3 Catholigiaeth Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Catholigiaeth Y Beibl - Dysgu cyfunol
Uned 3 Catholigiaeth Y Beibl - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Cristnogaeth Mannau arbennig - Dysgu cyfunol
Uned 2 Cristnogaeth Mannau arbennig - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Sacramentau a gweithredoedd addoliad allweddol - Dysgu cyfunol
Uned 2 Sacramentau a gweithredoedd addoliad allweddol - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Cristnogaeth Y Beibl - Dysgu cyfunol
Uned 2 Cristnogaeth Y Beibl - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Islam
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Islam
Astudiaethau Crefyddol
Meithrin sgiliau
Meithrin sgiliau
Astudiaethau Crefyddol
Holiaduron adolygu UG
Holiaduron adolygu UG
Astudiaethau Crefyddol
Holiaduron adolygu TAG
Holiaduron adolygu TAG
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU Rhan A Catholig Uned 1
Astudiaethau Crefyddol TGAU Rhan A Catholig Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaeth o Hindŵaeth  Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaeth o Hindŵaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd UG - Trefnyddion Gwybodaeth
Athroniaeth Crefydd UG - Trefnyddion Gwybodaeth
Astudiaethau Crefyddol
Cristnogaeth - gweithgareddau adolygu
Cristnogaeth - gweithgareddau adolygu
Astudiaethau Crefyddol
 Iddewiaeth - gweithgareddau adolygu
Iddewiaeth - gweithgareddau adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaeth o Iddewiaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaeth o Iddewiaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaeth o Islam Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaeth o Islam Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Uneda 4 Crefydd a Moeseg - Cynlluniau Gwaith
Uneda 4 Crefydd a Moeseg - Cynlluniau Gwaith
AC Crefydd a Moeseg (Lefel A)
Astudiaeth o Gristnogaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaeth o Gristnogaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Erlid Cristnogion
Erlid Cristnogion
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' - Rhifyn 4
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu Uned 3A Cristnogaeth safon uwch CBAC
Cynllun Dysgu Uned 3A Cristnogaeth safon uwch CBAC
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu Uned 1A Cristnogaeth safon uwch CBAC
Cynllun Dysgu Uned 1A Cristnogaeth safon uwch CBAC
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' - Rhifyn 3
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3E Hindŵaeth (Lefel A)
Uned 3E Hindŵaeth (Lefel A)
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Hindŵaeth - Cynllun Dysgu
Uned 3 Hindŵaeth - Cynllun Dysgu
Astudiaethau Crefyddol
Adnoddau Astudiaethau Crefyddol ar wefan Hwb
Adnoddau Astudiaethau Crefyddol ar wefan Hwb
Astudiaethau Crefyddol
Ffynonellau Doethindeb Unedau 2 a 3
Ffynonellau Doethindeb Unedau 2 a 3
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' - Rhifyn 2
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3C Iddewiaeth
Uned 3C Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol
Cefnogaeth AA1 & AA2 - Cristnogaeth
Cefnogaeth AA1 & AA2 - Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Astudiaethau Testunol
Uned 6 Astudiaethau Testunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 4, Themau 1, 2 a 3: Crefydd a Moeseg
Uned 4, Themau 1, 2 a 3: Crefydd a Moeseg
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3b Islam - Adnoddau AA2 cefnogol
Uned 3b Islam - Adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Sikhiaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Uned 3 Sikhiaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3b Islam - rhestr adnoddau AA1 pellach
Uned 3b Islam - rhestr adnoddau AA1 pellach
Astudiaethau Crefyddol
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - rhestr adnoddau AA1 pellach
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - rhestr adnoddau AA1 pellach
Astudiaethau Crefyddol
Gweithgareddau meithrin sgiliau
Gweithgareddau meithrin sgiliau
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1B & 3B Islam - Cynlluniau Dysgu
Unedau 1B & 3B Islam - Cynlluniau Dysgu
Astudiaethau Crefyddol
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - adnoddau AA2 cefnogol
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Bwdhaeth - Cynllun Dysgu
Uned 3 Bwdhaeth - Cynllun Dysgu
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Iddewiaeth - rhestr adnoddau AA1 pellach
Uned 3 Iddewiaeth - rhestr adnoddau AA1 pellach
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Iddewiaeth - adnoddau AA1 cefnogol
Uned 3 Iddewiaeth - adnoddau AA1 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Hindŵaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Uned 3 Hindŵaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - Cynlluniau Gwaith
Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - Cynlluniau Gwaith
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Bwdhaeth - rhestr adnoddau AA1 pellach
Uned 3 Bwdhaeth - rhestr adnoddau AA1 pellach
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Bwdhaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Uned 3 Bwdhaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Cefnogaeth bellach ar gyfer AG lefel A Uned 4 Crefydd a Moeseg
Cefnogaeth bellach ar gyfer AG lefel A Uned 4 Crefydd a Moeseg
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn REconnect
Cylchgrawn REconnect
Astudiaethau Crefyddol
Beth, dim stabl?
Beth, dim stabl?
Astudiaethau Crefyddol
Cymhwyso Credoau Cristnogol at Themâu Athronyddol a Moesegol
Cymhwyso Credoau Cristnogol at Themâu Athronyddol a Moesegol
Astudiaethau Crefyddol
Islam lefel A
Islam lefel A
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2a Crefydd a Moeseg - Cynlluniau Gwaith
Uned 2a Crefydd a Moeseg - Cynlluniau Gwaith
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth TAG - cynlluniau gwaith enghreifftiol
Athroniaeth TAG - cynlluniau gwaith enghreifftiol
Astudiaethau Crefyddol
Cristnogaeth - Credoau, dysgeidiaeth ac arferion craidd
Cristnogaeth - Credoau, dysgeidiaeth ac arferion craidd
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU - Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol TGAU - Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Themâu 1, 2 & 4
Unedau 1 & 3 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Themâu 1, 2 & 4
Astudiaethau Crefyddol
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Themâu 1-4
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Themâu 1-4
Astudiaethau Crefyddol
Stori Shalome: Uned 1, Bywyd a Marwolaeth
Stori Shalome: Uned 1, Bywyd a Marwolaeth
Astudiaethau Crefyddol
Geirfa Astudiaethau Crefyddol Lefel UG/U
Geirfa Astudiaethau Crefyddol Lefel UG/U
Astudiaethau Crefyddol
Hindŵaeth - Uned 2
Hindŵaeth - Uned 2
Astudiaethau Crefyddol
Hindŵaeth - Uned 1
Hindŵaeth - Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Sikhiaeth - Uned 2
Sikhiaeth - Uned 2
Astudiaethau Crefyddol
Sikhiaeth - Uned 1
Sikhiaeth - Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Bwdhaeth - Uned 2
Bwdhaeth - Uned 2
Astudiaethau Crefyddol
Bwdhaeth - Uned 1
Bwdhaeth - Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Bwdhaeth – datblygu sgiliau AA2
Uned 1 Bwdhaeth – datblygu sgiliau AA2
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Bwdhaeth - datblygu sgiliau AA1
Uned 1 Bwdhaeth - datblygu sgiliau AA1
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Sikhiaeth (UG/U2) - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2
Uned 1 Sikhiaeth (UG/U2) - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2
Astudiaethau Crefyddol
Ffynonellau Doethindeb ac Awdurdod Uned 1
Ffynonellau Doethindeb ac Awdurdod Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Fframwaith Amlinellol wedi ei Awgrymu (Cynllun Dysgu) - Uned 1 Crefydd a Themâu Athronyddol (Hindŵaeth)
Fframwaith Amlinellol wedi ei Awgrymu (Cynllun Dysgu) - Uned 1 Crefydd a Themâu Athronyddol (Hindŵaeth)
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Thema 4
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Thema 4
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1 ar gyfer Thema 3
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1 ar gyfer Thema 3
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1 ar gyfer Thema 2
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1 ar gyfer Thema 2
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Cristnogaeth - Adnoddau AA1/AA2 enghreifftiol ar gyfer Thema 1
Unedau 1 & 3 Cristnogaeth - Adnoddau AA1/AA2 enghreifftiol ar gyfer Thema 1
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu Uned 1 TGAU Cristnogaeth Gatholig & Iddewiaeth
Cynllun Dysgu Uned 1 TGAU Cristnogaeth Gatholig & Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA2
Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA2
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA1 (Themâu 1-4)
Uned 1 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA1 (Themâu 1-4)
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU – Uned 1 Credoau Anghrefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU – Uned 1 Credoau Anghrefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 4 Crefydd a Moeseg: Emosiynaeth - adnoddau AA1/AA1 enghreifftiol (Thema 1)
Uned 4 Crefydd a Moeseg: Emosiynaeth - adnoddau AA1/AA1 enghreifftiol (Thema 1)
Astudiaethau Crefyddol
Uned 4 Crefydd a Moeseg: Sythwelediaeth - adnoddau AA1/AA2 enghreifftiol (Thema 1)
Uned 4 Crefydd a Moeseg: Sythwelediaeth - adnoddau AA1/AA2 enghreifftiol (Thema 1)
Astudiaethau Crefyddol
Uned 4 Thema 1 - Naturoliaeth
Uned 4 Thema 1 - Naturoliaeth
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 4 - Iwtilitariaeth
Uned 2 Thema 4 - Iwtilitariaeth
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 3 - Moeseg Sefyllfa
Uned 2 Thema 3 - Moeseg Sefyllfa
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 2 - Deddf Naturiol Aquinas
Uned 2 Thema 2 - Deddf Naturiol Aquinas
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 1 - Damcaniaeth gorchymyn dwyfol
Uned 2 Thema 1 - Damcaniaeth gorchymyn dwyfol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 1 - Myfïaeth Foesegol
Uned 2 Thema 1 - Myfïaeth Foesegol
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA2
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA2
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA1
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA1
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2, Thema 1 - Damcaniaeth Rhinwedd
Uned 2, Thema 1 - Damcaniaeth Rhinwedd
Astudiaethau Crefyddol
Geirfa cysyniadau allweddol
Geirfa cysyniadau allweddol
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Islam
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Islam
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Cristnogaeth
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Bwdhaeth
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Bwdhaeth
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd - Dadleuon dros fodolaeth Duw
Athroniaeth Crefydd - Dadleuon dros fodolaeth Duw
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd – Profiad crefyddol
Athroniaeth Crefydd – Profiad crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd - Problem drygioni a dioddefaint
Athroniaeth Crefydd - Problem drygioni a dioddefaint
Astudiaethau Crefyddol
Dadansoddiad a gwerthuso (yn cefnogi
Dadansoddiad a gwerthuso (yn cefnogi'r fanyleb newydd)
Astudiaethau Crefyddol
Offer testun
Offer testun
Astudiaethau Crefyddol
RS1 a RS2 Darganfod Astudiaethau Crefyddol
RS1 a RS2 Darganfod Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
RS3 Astudio Crefydd (U2)
RS3 Astudio Crefydd (U2)
Astudiaethau Crefyddol
Perthynas
Perthynas
Astudiaethau Crefyddol
Ein Byd
Ein Byd
Astudiaethau Crefyddol
Chwilio Am Ystyr
Chwilio Am Ystyr
Astudiaethau Crefyddol
Herio Materion Crefyddol
Herio Materion Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd
Athroniaeth Crefydd
Astudiaethau Crefyddol
A yw
A yw'n deg?
Astudiaethau Crefyddol