Pob Adnodd Fesul Pwnc
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Erthyglau Cymraeg o Physics Review
Erthyglau Cymraeg o Physics Review
Ffiseg
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Ffiseg
TGAU Ffiseg - Cynllunio Gwersi
TGAU Ffiseg - Cynllunio Gwersi
Ffiseg
Safon Uwch Ffiseg - Cynllunio Gwersi
Safon Uwch Ffiseg - Cynllunio Gwersi
Ffiseg
TGAU Ffiseg - Canllaw adolygu
TGAU Ffiseg - Canllaw adolygu'r adnoddau
Ffiseg
Safon Uwch Ffiseg - Canllaw adolygu
Safon Uwch Ffiseg - Canllaw adolygu'r adnoddau
Ffiseg
Uned 2.7 Mathau o belydriad - Dysgu Cyfunol
Uned 2.7 Mathau o belydriad - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2.4 Cysyniadau pellach am fudiant - Dysgu Cyfunol
Uned 2.4 Cysyniadau pellach am fudiant - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2.6 Y Bydysawd - Dysgu Cyfunol
Uned 2.6 Y Bydysawd - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2.3 Gwaith ac egni - Dysgu Cyfunol
Uned 2.3 Gwaith ac egni - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 1.4 Trydan domestig - Dysgu Cyfunol
Uned 1.4 Trydan domestig - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2.2 Deddfau Newton - Dysgu cyfunol
Uned 2.2 Deddfau Newton - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned 1.9 Electromagnetedd - Dysgu cyfunol
Uned 1.9 Electromagnetedd - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned 2.1: Pellter, cyflymder a chyflymiad - Dysgu cyfunol
Uned 2.1: Pellter, cyflymder a chyflymiad - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned 2.8: Hanner Oes - Dysgu cyfunol
Uned 2.8: Hanner Oes - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned 1.7 Tonnau Seismig - Dysgu Cyfunol
Uned 1.7 Tonnau Seismig - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2.9 Dadfeiliad niwclear ac egni niwclear - Dysgu Cyfunol
Uned 2.9 Dadfeiliad niwclear ac egni niwclear - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2.5 Sêr a phlanedau - Dysgu Cyfunol
Uned 2.5 Sêr a phlanedau - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
TGAU Ffiseg 1.8 Damcaniaeth cinetig - Dysgu Cyfunol
TGAU Ffiseg 1.8 Damcaniaeth cinetig - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 1.1 Cylchedau Trydanol - Dysgu cyfunol
Uned 1.1 Cylchedau Trydanol - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned 1.3 Defnyddio egni - Dysgu cyfunol
Uned 1.3 Defnyddio egni - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned 1.2 Cynhyrchu trydan - Dysgu cyfunol
Uned 1.2 Cynhyrchu trydan - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned 1.6 Adlewyrchiad mewnol cyflawn tonnau - Dysgu cyfunol
Uned 1.6 Adlewyrchiad mewnol cyflawn tonnau - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned 1.5 Nodweddion tonnau - Dysgu cyfunol
Uned 1.5 Nodweddion tonnau - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned pontio CA3-4: Ffiseg
Uned pontio CA3-4: Ffiseg
Ffiseg
Uned 1 Defnyddio pelydriad i ymchwilio i sêr - Dysgu cyfunol
Uned 1 Defnyddio pelydriad i ymchwilio i sêr - Dysgu cyfunol
Ffiseg
Uned 1 Gronynnau ac adeiledd niwclear - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Gronynnau ac adeiledd niwclear - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 1 Solidau dan ddiriant - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Solidau dan ddiriant - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 1 Cinemateg - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Cinemateg - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2 Priodweddau tonnau - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Priodweddau tonnau - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 1 Cysyniadau egni - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Cysyniadau egni - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 1 Ffiseg sylfaenol - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Ffiseg sylfaenol - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 1 Dynameg - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Dynameg - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2 Laserau - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Laserau - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2 Ffotonau - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Ffotonau - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2 Plygiant golau - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Plygiant golau - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2 Gwrthiant Ffiseg - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Gwrthiant Ffiseg - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2 Cylchedau C.U. - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Cylchedau C.U. - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2 Natur tonnau - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Natur tonnau - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 2 Dargludo trydan - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Dargludo trydan - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Tanio: adnoddau adolygu TGAU
Tanio: adnoddau adolygu TGAU
Ffiseg
Uned 3 Dadfeiliad Niwclear - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Dadfeiliad Niwclear - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
NEWYDD Uned 3 Dirgryniadau - Dysgu Cyfunol
NEWYDD Uned 3 Dirgryniadau - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 3 Mudiant Cylchol - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Mudiant Cylchol - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 3 Egni niwclear - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Egni niwclear - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 3 Ffiseg thermol - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Ffiseg thermol - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 3 Damcaniaeth ginetig - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Damcaniaeth ginetig - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 4 Ffiseg feddygol - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Ffiseg feddygol - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 4 Meysydd Grym Electrostatig a Meysydd Disgyrchiant - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Meysydd Grym Electrostatig a Meysydd Disgyrchiant - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 4 Egni a’r amgylchedd - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Egni a’r amgylchedd - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 4 Anwythiad electromagnetig - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Anwythiad electromagnetig - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 4 Ffiseg chwaraeon - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Ffiseg chwaraeon - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 4 Cerrynt Eiledol - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Cerrynt Eiledol - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 4 Cynhwysiant - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Cynhwysiant - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Uned 4 Meysydd magnetig - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Meysydd magnetig - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Ffiseg
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Ffiseg
Ffiseg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TGAU Ffiseg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TGAU Ffiseg
Ffiseg
Uned 4 Orbitau a’r bydysawd ehangach - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Orbitau a’r bydysawd ehangach - Dysgu Cyfunol
Ffiseg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TAG Ffiseg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TAG Ffiseg
Ffiseg
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Ffiseg - Uned 2
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Ffiseg - Uned 2
Ffiseg
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Ffiseg - Uned 1
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Ffiseg - Uned 1
Ffiseg
Gwaith Ymarferol Safon Uwch
Gwaith Ymarferol Safon Uwch
Gwyddoniaeth
TGAU Ffiseg
TGAU Ffiseg
Ffiseg
Adolygu Gwyddoniaeth
Adolygu Gwyddoniaeth
Ffiseg
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Adolygu Arholiadau Ar-lein (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Adolygu Arholiadau Ar-lein (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Trydan, egni a thonnau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Trydan, egni a thonnau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Canllaw Adolygu Ffiseg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Unedau 1 a 2
Canllaw Adolygu Ffiseg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Unedau 1 a 2
Ffiseg
Adnoddau Ffiseg ar wefan Hwb
Adnoddau Ffiseg ar wefan Hwb
Ffiseg
Canllaw Adolygu Ffiseg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 4 wedi
Canllaw Adolygu Ffiseg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 4 wedi'i diweddaru
Ffiseg
Canllaw Adolygu Ffiseg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 3 wedi
Canllaw Adolygu Ffiseg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 3 wedi'i diweddaru
Ffiseg
Trydan domestig
Trydan domestig
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Defnyddio trydan
Defnyddio trydan
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Cynhyrchu trydan
Cynhyrchu trydan
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Nodweddion tonnau
Nodweddion tonnau
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Offer testun
Offer testun
Ffiseg
Opsiynau Ffiseg TAG
Opsiynau Ffiseg TAG
Ffiseg
Datblygu Metawybyddiaeth
Datblygu Metawybyddiaeth
Drama
Adolygu Ffiseg TGAU
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg
Ffiseg PH2
Ffiseg PH2
Ffiseg