Pob Adnodd Fesul Pwnc
Safon Uwch Hanes - Cynllunio Gwersi
Safon Uwch Hanes - Cynllunio Gwersi
Hanes
TGAU Hanes - Cynllun y myfyriwr
TGAU Hanes - Cynllun y myfyriwr
Hanes
Uned 3.8.2: Ffurfio Pŵer Mawr, tua 1890–1990 - Dysgu cyfunol
Uned 3.8.2: Ffurfio Pŵer Mawr, tua 1890–1990 - Dysgu cyfunol
Hanes
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Hanes
Uned 3.2.2: Bygythiadau, protest a gwrthryfel yng Nghymru a Lloegr, tua 1485–1603 - Dysgu cyfunol
Uned 3.2.2: Bygythiadau, protest a gwrthryfel yng Nghymru a Lloegr, tua 1485–1603 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.9.2: Bywydau pobl yr Almaen, c.1871–1989 - Dysgu cyfunol
Uned 3.9.2: Bywydau pobl yr Almaen, c.1871–1989 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.4.2: Newid agweddau a syniadau yng Nghymru a Lloegr, tua 1603–1715 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.4.2: Newid agweddau a syniadau yng Nghymru a Lloegr, tua 1603–1715 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.9.1: Newid arweinyddiaeth a chyfundrefnau yn yr Almaen tua 1871–1989 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.9.1: Newid arweinyddiaeth a chyfundrefnau yn yr Almaen tua 1871–1989 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.8.1: Brwydro dros hawliau sifil yn yr Unol Daleithiau tua 1890–1990 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.8.1: Brwydro dros hawliau sifil yn yr Unol Daleithiau tua 1890–1990 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.7.2: Newid mewn cymdeithas yng Nghymru a Lloegr tua 1890–1990 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.7.2: Newid mewn cymdeithas yng Nghymru a Lloegr tua 1890–1990 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Erthyglau Cymraeg o Hindsight
Erthyglau Cymraeg o Hindsight
Hanes
Erthyglau Cymraeg o Modern History Review
Erthyglau Cymraeg o Modern History Review
Hanes
Uned 3.4.1: Newid mewn gwleidyddiaeth a llywodraethiant - Dysgu Cyfunol
Uned 3.4.1: Newid mewn gwleidyddiaeth a llywodraethiant - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.10.2: Bywydau pobl Rwsia c.1881–1989 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.10.2: Bywydau pobl Rwsia c.1881–1989 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.6.2: Protestiadau
Uned 3.6.2: Protestiadau'r bobl yng Nghymru a Lloegr tua 1780–1885 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.4.2: Gwleidyddiaeth a
Uned 3.4.2: Gwleidyddiaeth a'r llywodraeth yn Ffrainc c.1715–1815 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.2.1: Maint a chyflymder y newid wrth drin tlodi a chryfder yng Nghymru a Lloegr c.1485–1603 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.2.1: Maint a chyflymder y newid wrth drin tlodi a chryfder yng Nghymru a Lloegr c.1485–1603 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.6.1 Diwygio seneddol yng Nghymru a Lloegr c.1780–1885 - Dysgu cyfunol
Uned 3.6.1 Diwygio seneddol yng Nghymru a Lloegr c.1780–1885 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.5.1: Cymdeithas ac economi Ffrainc c.1715–1815 - Dysgu cyfunol
Uned 3.5.1: Cymdeithas ac economi Ffrainc c.1715–1815 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.3.2: Archwilio a darganfod c.1500–1600 - Dysgu cyfunol
Uned 3.3.2: Archwilio a darganfod c.1500–1600 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.1.2: Llywodraethiant Cymru c.1240–1415 - Dysgu cyfunol
Uned 3.1.2: Llywodraethiant Cymru c.1240–1415 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.7.1: Tlodi a diweithdra yng Nghymru a Lloegr c.1890–1990 - Dysgu cyfunol
Uned 3.7.1: Tlodi a diweithdra yng Nghymru a Lloegr c.1890–1990 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.1.1: Diwylliant, cymdeithas Cymru a
Uned 3.1.1: Diwylliant, cymdeithas Cymru a'r economi c.1240–1415 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.10.1: Arweinyddiaeth a chyfundrefnau yn Rwsia c.1881–1989 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.10.1: Arweinyddiaeth a chyfundrefnau yn Rwsia c.1881–1989 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.3.1: Newid crefyddol a
Uned 3.3.1: Newid crefyddol a'i effaith ar Ewrop c.1500–1600 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Giraldus- Cylchgrawn Hanes Newydd CBAC
Giraldus- Cylchgrawn Hanes Newydd CBAC
Hanes
Uned 3b: Datblygiadau yn iechyd a lles y cyhoedd - Dysgu cyfunol
Uned 3b: Datblygiadau yn iechyd a lles y cyhoedd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3a: Dulliau cosbi - Dysgu Cyfunol
Uned 3a: Dulliau cosbi - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3b: Datblygiadau ym maes gwybodaeth feddygol - Dysgu cyfunol
Uned 3b: Datblygiadau ym maes gwybodaeth feddygol - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3b: Datblygiadau yng ngofal cleifion - Dysgu cyfunol
Uned 3b: Datblygiadau yng ngofal cleifion - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3a: Agweddau tuag at gosbi - Dysgu Cyfunol
Uned 3a: Agweddau tuag at gosbi - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3a: Gorfodi cyfraith a threfn - Dysgu cyfunol
Uned 3a: Gorfodi cyfraith a threfn - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3a: Dulliau o ymladd trosedd - Dysgu cyfunol
Uned 3a: Dulliau o ymladd trosedd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 2b: Diwedd ffyniant - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Diwedd ffyniant - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Arswyd a pherswâd - Dysgu Cyfunol
Uned 2c: Arswyd a pherswâd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3b: Achosion o afiechyd a chlefyd - Dysgu Cyfunol
Uned 3b: Achosion o afiechyd a chlefyd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2b: Rôl menywod - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Rôl menywod - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Polisi Tramor Hitler - Dysgu Cyfunol
Uned 2c: Polisi Tramor Hitler - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3b: Ymdrechion i atal afiechydon a chlefydau
Uned 3b: Ymdrechion i atal afiechydon a chlefydau
Hanes
Uned 3b: Ymdrechion i drin a gwella afiechydon a chlefydau - Dysgu Cyfunol
Uned 3b: Ymdrechion i drin a gwella afiechydon a chlefydau - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2b: Adloniant poblogaidd - Dysgu cyfunol
Uned 2b: Adloniant poblogaidd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3a: Natur troseddau - Dysgu cyfunol
Uned 3a: Natur troseddau - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 2c: Polisi economaidd, cymdeithasol a hiliol y Natsïaid
Uned 2c: Polisi economaidd, cymdeithasol a hiliol y Natsïaid
Hanes
Trefnyddion Gwybodaeth -  TGAU Hanes Uned 2
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Hanes Uned 2
Hanes
Trefnyddion Gwybodaeth -  TGAU Hanes Uned 1
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Hanes Uned 1
Hanes
Trefnyddion gwybodaeth TAG Hanes
Trefnyddion gwybodaeth TAG Hanes
Hanes
Uned 2b: Ffyniant economaidd - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Ffyniant economaidd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2b: Trosedd a llygredd - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Trosedd a llygredd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Diwedd Gweriniaeth Weimar - Dysgu Cyfunol
Uned 2c: Diwedd Gweriniaeth Weimar - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1a: Y Bygythiad Piwritanaidd - Dysgu Cyfunol
Uned 1a: Y Bygythiad Piwritanaidd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Adferiad Weimar - Dysgu Cyfunol
Uned 2c: Adferiad Weimar - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Mewnfudo - Dysgu Cyfunol
Uned 1ch: Mewnfudo - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2b: Crefydd a hil - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Crefydd a hil - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1c: Ailadeiladu
Uned 1c: Ailadeiladu'r wlad ar ôl 1945 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Atgyfnerthu grym - Dysgu cyfunol
Uned 2c: Atgyfnerthu grym - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 2c: Effaith y Rhyfel Byd Cyntaf - Dysgu cyfunol
Uned 2c: Effaith y Rhyfel Byd Cyntaf - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 2b: Mewnfudo - Dysgu cyfunol
Uned 2b: Mewnfudo - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Y newid mewn agweddau tuag at awdurdod - Dysgu cyfunol
Uned 1ch: Y newid mewn agweddau tuag at awdurdod - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Bywyd ar ôl y rhyfel - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Bywyd ar ôl y rhyfel - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1a: Armada Sbaen - Dysgu Cyfunol
Uned 1a: Armada Sbaen - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1a: Y bygythiad Catholig - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Y bygythiad Catholig - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Cynnal yr ysbryd - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Cynnal yr ysbryd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Adloniant poblogaidd - Dysgu Cyfunol
Uned 1ch: Adloniant poblogaidd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1a: Problem crefydd - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Problem crefydd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Bywyd amser rhyfel - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Bywyd amser rhyfel - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Y newid ym mywydau menywod - Dysgu cyfunol
Uned 1ch: Y newid ym mywydau menywod - Dysgu cyfunol
Hanes
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Hanes Uned 3
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Hanes Uned 3
Hanes
Uned 1c: Dechreuad y rhyfel - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Dechreuad y rhyfel - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1a: Adloniant poblogaidd - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Adloniant poblogaidd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Problemau gwleidyddol ac economaidd - Dysgu cyfunol
Uned 1ch: Problemau gwleidyddol ac economaidd - Dysgu cyfunol
Hanes
Arweiniad i’r Arholiad - TAG Hanes
Arweiniad i’r Arholiad - TAG Hanes
Hanes
Uned 1a: Ffyrdd o fyw’r tlawd a’r cyfoethog - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Ffyrdd o fyw’r tlawd a’r cyfoethog - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Bywyd yn ystod blynyddoedd y Dirwasgiad - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Bywyd yn ystod blynyddoedd y Dirwasgiad - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Diwedd llymder - Dysgu cyfunol
Uned 1ch: Diwedd llymder - Dysgu cyfunol
Hanes
Arweiniad i’r Arholiad - TGAU Hanes
Arweiniad i’r Arholiad - TGAU Hanes
Hanes
Uned 1ch: Prydain ar ddechrau
Uned 1ch: Prydain ar ddechrau'r 1950au - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Dechreuad y Dirwasgiad - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Dechreuad y Dirwasgiad - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1a: Llywodraeth Elisabeth - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Llywodraeth Elisabeth - Dysgu cyfunol
Hanes
Casgliad o adnoddau hanes sydd yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Casgliad o adnoddau hanes sydd yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Hanes
TGAU Hanes
TGAU Hanes
Hanes
Datblygu Sgiliau TGAU Hanes
Datblygu Sgiliau TGAU Hanes
Hanes
Adnoddau Hanes ar wefan Hwb
Adnoddau Hanes ar wefan Hwb
Hanes
Arweiniad ar gyfer dysgu ac addysgu’r uned dehongli yn Uned 2
Arweiniad ar gyfer dysgu ac addysgu’r uned dehongli yn Uned 2
Hanes
Patrymau Mudo: Y Cyd-destun Cymreig
Patrymau Mudo: Y Cyd-destun Cymreig
Hanes
Datblygu ymwybyddiaeth gysyniadol ar gyfer Hanes TAG - cefnogaeth ar gyfer Uned 1
Datblygu ymwybyddiaeth gysyniadol ar gyfer Hanes TAG - cefnogaeth ar gyfer Uned 1
Hanes
Newidiadau yn Ne Affrica, 1948-1994
Newidiadau yn Ne Affrica, 1948-1994
Hanes
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad, 1930-1951
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad, 1930-1951
Hanes
Radicaliaeth a Phrotest 1810-1848
Radicaliaeth a Phrotest 1810-1848
Hanes
Rwsia mewn Cyfnod o Newid, 1905-1924
Rwsia mewn Cyfnod o Newid, 1905-1924
Hanes
Datblygiad Rhyfela, tua 1250 hyd heddiw
Datblygiad Rhyfela, tua 1250 hyd heddiw
Hanes
Newidiadau ym Mhatrymau Mudo, tua 1500 hyd heddiw
Newidiadau ym Mhatrymau Mudo, tua 1500 hyd heddiw
Hanes
Offer testun
Offer testun
Hanes
Cefnogi
Cefnogi'r Astudiaeth Eang yn Uned 3
Hanes
Datblygiad yr Almaen, 1919 -1991
Datblygiad yr Almaen, 1919 -1991
Hanes
Ystyried y drafodaeth ehangach yn uned 2
Ystyried y drafodaeth ehangach yn uned 2
Hanes
Datblygu Metawybyddiaeth
Datblygu Metawybyddiaeth
Drama
Cefnogi astudiaeth fanwl 4: GWLEIDYDDIAETH, CYMDEITHAS A
Cefnogi astudiaeth fanwl 4: GWLEIDYDDIAETH, CYMDEITHAS A'R RHYFEL: CYMRU A LLOEGR tua 1900–1918
Hanes
Caledi, Cyfoeth, ac Anniddigrwydd, 1951-1979
Caledi, Cyfoeth, ac Anniddigrwydd, 1951-1979
Hanes
Rwsia mewn cyfnod o drawsnewid, 1914–1924
Rwsia mewn cyfnod o drawsnewid, 1914–1924
Hanes
China dan lywodraeth Mao Zedong, 1949-1976
China dan lywodraeth Mao Zedong, 1949-1976
Hanes
Brwydr Prydain
Brwydr Prydain
Hanes
Y Gemau Olympaidd
Y Gemau Olympaidd
Hanes
Cwymp Wall Street
Cwymp Wall Street
Hanes
Ieuenctid Hitler
Ieuenctid Hitler
Hanes
 Goresgyniad y Ruhr a gorchwyddiant
Goresgyniad y Ruhr a gorchwyddiant
Hanes
Getoau
Getoau
Hanes
Putsch Munich
Putsch Munich
Hanes
Posteri Propaganda Natsiaidd
Posteri Propaganda Natsiaidd
Hanes
 Cytundeb Versailles
Cytundeb Versailles
Hanes
 Addysg a Ieuenctid
Addysg a Ieuenctid
Hanes
 Rôl menywod yn yr Almaen Natsïaidd
Rôl menywod yn yr Almaen Natsïaidd
Hanes
Cabaret: Dehongliad o rym a dylanwad syniadau Natsiaidd.
Cabaret: Dehongliad o rym a dylanwad syniadau Natsiaidd.
Hanes
Noson y Cyllyll Hirion
Noson y Cyllyll Hirion
Hanes
Y Cylchgrawn Hanes
Y Cylchgrawn Hanes
Hanes
Llinell Amser
Llinell Amser
Hanes
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Hanes
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr wedi 1880
Hanes Cymru a Lloegr wedi 1880
Hanes
Argyfwng y Weriniaeth Americanaidd
Argyfwng y Weriniaeth Americanaidd
Hanes
Arwyr Chwaraeon
Arwyr Chwaraeon
Hanes