Pob Adnodd Fesul Pwnc
Uned 3 Thema 4c: Sikhiaeth a biofoeseg - anffrwythlondeb - Dysgu cyfunol
Uned 3 Thema 4c: Sikhiaeth a biofoeseg - anffrwythlondeb - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 4b: Dealltwriaeth athronyddol o natur Duw a phrofiad crefyddol a geir yn enwau Duw - Dysgu cyfunol
Uned 3 Thema 4b: Dealltwriaeth athronyddol o natur Duw a phrofiad crefyddol a geir yn enwau Duw - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 4a: Statws a phwysigrwydd Rahit Maryada a Rahit Namas - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 4a: Statws a phwysigrwydd Rahit Maryada a Rahit Namas - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 3c: Yr heriau o berthyn i grŵp lleiafrifol crefyddol ac ethnig ym Mhrydain gan gyfeirio at miri a piri - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 3c: Yr heriau o berthyn i grŵp lleiafrifol crefyddol ac ethnig ym Mhrydain gan gyfeirio at miri a piri - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 3B: Tarddiadau a datblygiad y gymuned Sikhaidd ym Mhrydain - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 3B: Tarddiadau a datblygiad y gymuned Sikhaidd ym Mhrydain - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 3a: Yr heriau i Sikhiaeth o du gwyddoniaeth a’i ymatebion i seciwlareiddio - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 3a: Yr heriau i Sikhiaeth o du gwyddoniaeth a’i ymatebion i seciwlareiddio - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 2b: Rolau newidiol dynion a menywod mewn Sikhiaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 2b: Rolau newidiol dynion a menywod mewn Sikhiaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 2c: Gwahaniaeth rhwng amrywiaeth a plwraliaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 2c: Gwahaniaeth rhwng amrywiaeth a plwraliaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Safon Uwch- Thema 2a: Y dyhead am Khalistan - Dysgu cyfunol
Safon Uwch- Thema 2a: Y dyhead am Khalistan - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3: Thema 1c Maharaja Ranjit Singh a sefydlu’r ymerodraeth Sikhaidd - Dysgu Cyfunol
Uned 3: Thema 1c Maharaja Ranjit Singh a sefydlu’r ymerodraeth Sikhaidd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3: Thema 1b Guru Arjan – cyfnod o dwf Sikhaidd – Dysgu Cyfunol
Uned 3: Thema 1b Guru Arjan – cyfnod o dwf Sikhaidd – Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3: Thema 1a Rôl ac arwyddocâd testunau Mul Mantra a Japji Guru Nanak - Dysgu Cyfunol
Uned 3: Thema 1a Rôl ac arwyddocâd testunau Mul Mantra a Japji Guru Nanak - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol - Sikhaeth
Trefnyddion Gwybodaeth UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol - Sikhaeth
AC Sikhism (Lefel A)
Uned 3 Sikhiaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Uned 3 Sikhiaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol