Pob Adnodd Fesul Pwnc
Trefnyddion Gwybodaeth - Lefel 3 Gwyddor Feddygol
Trefnyddion Gwybodaeth - Lefel 3 Gwyddor Feddygol
Gwyddor Feddygol
Arweiniad i’r Arholiad - Gwyddor Feddygol  Lefel 1
Arweiniad i’r Arholiad - Gwyddor Feddygol Lefel 1
Gwyddor Feddygol
Cludiant nwyon resbiradol
Cludiant nwyon resbiradol
Gwyddor Feddygol
Imiwnoleg
Imiwnoleg
Gwyddor Feddygol
Y sgerbwd
Y sgerbwd
Gwyddor Feddygol