Pob Adnodd Fesul Pwnc
Erthyglau Cymraeg o Chemistry Review
Erthyglau Cymraeg o Chemistry Review
Cemeg
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Cemeg
Safon Uwch Cemeg - Cynllunio Gwersi
Safon Uwch Cemeg - Cynllunio Gwersi
Cemeg
Safon Uwch Cemeg - Canllaw adolygu
Safon Uwch Cemeg - Canllaw adolygu'r adnoddau
Cemeg
Uned 1 Cyfrifiadau Cemegol - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Cyfrifiadau Cemegol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Syniadau sylfaenol ynghylch atomau - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Syniadau sylfaenol ynghylch atomau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Ecwilibria syml ac adweithiau asid–bas - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Ecwilibria syml ac adweithiau asid–bas - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Y Tabl Cyfnodol - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Y Tabl Cyfnodol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Cyfraddau adwaith - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Cyfraddau adwaith - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Fformiwlâu a hafaliadau - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Fformiwlâu a hafaliadau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Adeileddau Solidau - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Adeileddau Solidau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 1 Bondio - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Bondio - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Hydrocarbonau - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Hydrocarbonau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Alcoholau ac asidau carbocsilig - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Alcoholau ac asidau carbocsilig - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Dadansoddiad Offerynnol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Dadansoddiad Offerynnol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Effaith ehangach cemeg - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Effaith ehangach cemeg - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Cyfansoddion organig - Dysgu cyfunol
Uned 2 Cyfansoddion organig - Dysgu cyfunol
Cemeg
Uned 2 Halogenoalcanau - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Halogenoalcanau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 2 Thermocemeg - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Thermocemeg - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 3 Metelau trosiannol - Dysgu cyfunol
Uned 3 Metelau trosiannol - Dysgu cyfunol
Cemeg
Uned 3 Cysonion ecwilibriwm - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Cysonion ecwilibriwm - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 3 Ecwilibria asid-bas - Dysgu cyfunol
Uned 3 Ecwilibria asid-bas - Dysgu cyfunol
Cemeg
Uned 3 Adweithiau rhydocs - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Adweithiau rhydocs - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 3 Rhydocs a photensial electrod safonol - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Rhydocs a photensial electrod safonol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Lefel A Cem - Cineteg cemegol - Dysgu Cyfunol
Lefel A Cem - Cineteg cemegol - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Lefel A Cem - Cemeg y bloc p - Dysgu Cyfunol
Lefel A Cem - Cemeg y bloc p - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 3 Newidiadau enthalpi ar gyfer solidau a hydoddiant - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Newidiadau enthalpi ar gyfer solidau a hydoddiant - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 3 Entropi a dichonoldeb adweithiau - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Entropi a dichonoldeb adweithiau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Alcoholau a Ffenolau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Alcoholau a Ffenolau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Synthesis organig a dadansoddi - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Synthesis organig a dadansoddi - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Aldehydau a chetonau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Aldehydau a chetonau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Asidau amino, peptidau a phroteinau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Asidau amino, peptidau a phroteinau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Stereoisomeredd - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Stereoisomeredd - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Aminau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Aminau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Asidau carbocsylig a’u deilliadau - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Asidau carbocsylig a’u deilliadau - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Uned 4 Aromatigedd - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Aromatigedd - Dysgu Cyfunol
Cemeg
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Cemeg
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Cemeg
Cemeg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - UG Cemeg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - UG Cemeg
Cemeg
Gwaith Ymarferol Safon Uwch
Gwaith Ymarferol Safon Uwch
Gwyddoniaeth
Adolygu Gwyddoniaeth
Adolygu Gwyddoniaeth
Cemeg
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Unedau 1 a 2
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Unedau 1 a 2
Cemeg
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 4
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 4
Cemeg
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 3
Canllaw Adolygu Cemeg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 3
Cemeg
Cyseiniant Magnetig Niwclear (NMR)
Cyseiniant Magnetig Niwclear (NMR)
Cemeg
Offer testun
Offer testun
Cemeg