Pob Adnodd Fesul Pwnc
Uned 3: Pwysigrwydd ATP - Dysgu cyfunol
Uned 3: Pwysigrwydd ATP - Dysgu cyfunol
Bioleg
Safon Uwch Bioleg - Cynllun y myfyriwr
Safon Uwch Bioleg - Cynllun y myfyriwr
Bioleg
Erthyglau Cymraeg o Biological Sciences Review
Erthyglau Cymraeg o Biological Sciences Review
Bioleg
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Bioleg
Safon Uwch Bioleg - Cynllunio Gwersi
Safon Uwch Bioleg - Cynllunio Gwersi
Bioleg
Uned 1 Mae adweithiau biolegol yn cael eu rheoleiddio gan ensymau- Dysgu cyfunol
Uned 1 Mae adweithiau biolegol yn cael eu rheoleiddio gan ensymau- Dysgu cyfunol
Bioleg
Uned 1 Adeiledd a threfniadaeth celloedd - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Adeiledd a threfniadaeth celloedd - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 1 Asidau niwclëig a
Uned 1 Asidau niwclëig a'u swyddogaethau - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 1 Cellbilenni a chludiant - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Cellbilenni a chludiant - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 2 Addasiadau ar gyfer cludiant mewn planhigion - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Addasiadau ar gyfer cludiant mewn planhigion - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 1 Mae gwybodaeth enynnol yn cael ei chopïo a’i throsglwyddo i epilgelloedd - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Mae gwybodaeth enynnol yn cael ei chopïo a’i throsglwyddo i epilgelloedd - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 2 Addasiadau ar gyfer maethiad - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Addasiadau ar gyfer maethiad - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 1 Mae elfennau cemegol yn cael eu huno i ffurfio cyfansoddion biolegol - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Mae elfennau cemegol yn cael eu huno i ffurfio cyfansoddion biolegol - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 2 Cyfnewid nwyon mewn planhigion - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Cyfnewid nwyon mewn planhigion - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 2 Addasiadau ar gyfer cludiant mewn anifeiliaid - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Addasiadau ar gyfer cludiant mewn anifeiliaid - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Safon Uwch Bioleg Addasiadau i gyfnewid nwyon mewn anifeiliaid - Dysgu Cyfunol
Safon Uwch Bioleg Addasiadau i gyfnewid nwyon mewn anifeiliaid - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 2 Mae pob organeb yn perthyn i’w gilydd drwy eu hanes esblygiadol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Mae pob organeb yn perthyn i’w gilydd drwy eu hanes esblygiadol - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 3 Homeostasis a
Uned 3 Homeostasis a'r aren - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 3 Resbiradaeth yn rhyddhau egni cemegol mewn prosesau biolegol - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Resbiradaeth yn rhyddhau egni cemegol mewn prosesau biolegol - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 3 Poblogaethau ac ecosystemau - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Poblogaethau ac ecosystemau - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 4 Cymwysiadau atgenhedlu a geneteg - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Cymwysiadau atgenhedlu a geneteg - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 3 Ffotosynthesis yn defnyddio egni golau i syntheseiddio moleciwlau organig - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Ffotosynthesis yn defnyddio egni golau i syntheseiddio moleciwlau organig - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 3 Effaith ddynol ar yr amgylchedd - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Effaith ddynol ar yr amgylchedd - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 3: Microbioleg - Dysgu Cyfunol
Uned 3: Microbioleg - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 3 Y System Nerfol - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Y System Nerfol - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 4 Etifeddiad - Dysgu cyfunol
Uned 4 Etifeddiad - Dysgu cyfunol
Bioleg
Uned 4 Atgenhedlu rhywiol mewn bodau dynol - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Atgenhedlu rhywiol mewn bodau dynol - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 4 Amrywiad ac esblygiad - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Amrywiad ac esblygiad - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 4 Imiwnoleg a chlefyd - Dysgu cyfunol
Uned 4 Imiwnoleg a chlefyd - Dysgu cyfunol
Bioleg
Uned 4 Niwrofioleg ac ymddygiad- Dysgu Cyfunol
Uned 4 Niwrofioleg ac ymddygiad- Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 4 Anatomi Cyhyrsgerbydol Dynol- Dysgu Cyfunol
Uned 4 Anatomi Cyhyrsgerbydol Dynol- Dysgu Cyfunol
Bioleg
Uned 4 Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion - Dysgu Cyfunol
Uned 4 Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion - Dysgu Cyfunol
Bioleg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - Bioleg
Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - Bioleg
Bioleg
Gwaith Ymarferol Safon Uwch
Gwaith Ymarferol Safon Uwch
Gwyddoniaeth
Biolog A Lefel - Trefnyddion Gwybodaeth
Biolog A Lefel - Trefnyddion Gwybodaeth
Bioleg
Adolygu Gwyddoniaeth
Adolygu Gwyddoniaeth
Bioleg
Canllaw Adolygu Bioleg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Unedau 1 a 2
Canllaw Adolygu Bioleg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Unedau 1 a 2
Bioleg
Canllaw Adolygu Bioleg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 4
Canllaw Adolygu Bioleg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 4
Bioleg
Canllaw Adolygu Bioleg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 3
Canllaw Adolygu Bioleg TAG Safon Uwch (Manyleb 2015) – Uned 3
Bioleg
Terfynau y Blaned
Terfynau y Blaned
Bioleg
Niwrobioleg ac Ymddygiad
Niwrobioleg ac Ymddygiad
Bioleg
Offer testun
Offer testun
Bioleg
Anatomi Cyhyrysgerbydol
Anatomi Cyhyrysgerbydol
Bioleg
Imiwnoleg a chlefydau
Imiwnoleg a chlefydau
Bioleg
Adolygu uned 2
Adolygu uned 2
Bioleg