Pob Adnodd Fesul Pwnc
TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cynllunio Gwersi
TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cynllunio Gwersi
Astudiaethau Crefyddol
TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cynllun y myfyriwr
TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cynllun y myfyriwr
Astudiaethau Crefyddol
TGAU Astudiaethau Crefyddol - PWY? BETH? PRYD? BLE? PAM? SUT?
TGAU Astudiaethau Crefyddol - PWY? BETH? PRYD? BLE? PAM? SUT?
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Astudiaethau crefyddol: Cristnogaeth
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Astudiaethau crefyddol: Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Ymarfer trafodaethau gwerthuso
Ymarfer trafodaethau gwerthuso
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU - Gweithgareddau adolygu a Meithrin Sgiliau
Astudiaethau Crefyddol TGAU - Gweithgareddau adolygu a Meithrin Sgiliau
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Rhagfarn a Gwahaniaethu - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Rhagfarn a Gwahaniaethu - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' (rhifyn 5)
Astudiaethau Crefyddol
Cristnogaeth Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Cristnogaeth Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Islam: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Islam: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth -  TGAU astudiaeth crefyddol:  Iddewiaeth
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU astudiaeth crefyddol: Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Rhagfarn a gwahaniaethu - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Rhagfarn a gwahaniaethu - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Materion cyfoeth a thlodi - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Rhagfarn a gwahaniaethu- Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Rhagfarn a gwahaniaethu- Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Islam: Daioni, drygioni a dioddefaint
Uned 1 Rhan B Islam: Daioni, drygioni a dioddefaint
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Islam: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Islam: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Trosedd a Chosb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Daioni, drygioni a dioddefaint - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Daioni, drygioni a dioddefaint - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Cydberthnasau Cristnogaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Cydberthnasau Cristnogaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Daioni, drygioni a dioddefaint - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Iddewiaeth: Daioni, drygioni a dioddefaint - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Iddewiaeth: Addoli yn y cartref a’r synagog - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan A Iddewiaeth: Addoli yn y cartref a’r synagog - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Perthnasoedd - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Perthnasoedd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Perthnasoedd rhywiol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Perthnasoedd rhywiol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Perthnasoedd rhywiol - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Perthnasoedd rhywiol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Islam: Gweithredoedd gorfodol - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan A Islam: Gweithredoedd gorfodol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Perthnasoedd - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Perthnasoedd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Islam: Perthnasoedd rhywiol Islam - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Islam: Perthnasoedd rhywiol Islam - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Islam: Pum Colofn Islam y Sunni - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan A Islam: Pum Colofn Islam y Sunni - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan B Cristnogaeth: Maddeuant - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Iddewiaeth: Arferion sy’n dangos cred ynglŷn â Duw - Dysgu Cyfunol
Uned 1 Rhan A Iddewiaeth: Arferion sy’n dangos cred ynglŷn â Duw - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Cristnogaeth: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Uned 2 Rhan B Iddewiaeth: Materion cydraddoldeb - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Y Qur’an- Dysgu cyfunol
Y Qur’an- Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Natur Duw- Dysgu cyfunol
Natur Duw- Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Man-sanctaidd - Dysgu cyfunol
Man-sanctaidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Islam: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Islam: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Y cysyniad o Dduw - Dysgu cyfunol
Y cysyniad o Dduw - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Islam: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Islam: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Islam: Y Byd- Dysgu Cyfunol
Islam: Y Byd- Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Iddewiaeth: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Iddewiaeth: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Iddewiaeth: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Iddewiaeth: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Iddewiaeth: Y Byd - Dysgu Cyfunol
Iddewiaeth: Y Byd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1B Cristnogaeth: Y byd - Dysgu Cyfunol
Uned 1B Cristnogaeth: Y byd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1B Cristnogaeth: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Uned 1B Cristnogaeth: Tarddiad a gwerth bywyd dynol - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1B Cristnogaeth: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 1B Cristnogaeth: Credoau ynglŷn â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2A Islam: Gwyliau a dathliadau  - Dysgu cyfunol
Uned 2A Islam: Gwyliau a dathliadau - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan A Islam: Gwyliau a dathliadau  - Dysgu cyfunol
Uned 2 Rhan A Islam: Gwyliau a dathliadau - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2A Islam: Hunaniaeth Fwslimaidd - Dysgu cyfunol
Uned 2A Islam: Hunaniaeth Fwslimaidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan A Iddewiaeth: Hunaniaeth Iddewig - dysgu cyfunol
Uned 2 Rhan A Iddewiaeth: Hunaniaeth Iddewig - dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Rhan A Iddewiaeth: Y defnydd o destunau sanctaidd - Dysgu cyfunol
Uned 2 Rhan A Iddewiaeth: Y defnydd o destunau sanctaidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Moesoldeb - Dysgu cyfunol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Moesoldeb - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Yr Iesu fel Duw Ymgnawdoledig - Dysgu cyfunol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Yr Iesu fel Duw Ymgnawdoledig - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Yr eglwys - Dysgu cyfunol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Yr eglwys - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Duw - Dysgu cyfunol
Uned 1 Rhan A Cristnogaeth: Duw - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Arweiniad i’r Arholiad - TGAU Astudiaethau Crefyddol
Arweiniad i’r Arholiad - TGAU Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Catholig Mannau Arbennig - Dysgu cyfunol
Uned 3 Catholig Mannau Arbennig - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Iddewiaeth – Y cyfamod - Dysgu cyfunol
Uned 2 Iddewiaeth – Y cyfamod - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Islam – Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Uned 2 Islam – Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Catholig: Arferion craidd  - Dysgu cyfunol
Catholig: Arferion craidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Cristnogaeth Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Uned 2 Cristnogaeth Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Iddewiaeth – Testunau Sanctaidd - Dysgu cyfunol
Uned 2 Iddewiaeth – Testunau Sanctaidd - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Islam – Proffwydiaeth - Dysgu cyfunol
Uned 2 Islam – Proffwydiaeth - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Rhan B
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Rhan B
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 3
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 3
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Catholigiaeth Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Uned 3 Catholigiaeth Bywyd ar ôl marwolaeth - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Catholigiaeth Y Beibl - Dysgu cyfunol
Uned 3 Catholigiaeth Y Beibl - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Cristnogaeth Mannau arbennig - Dysgu cyfunol
Uned 2 Cristnogaeth Mannau arbennig - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Sacramentau a gweithredoedd addoliad allweddol - Dysgu cyfunol
Uned 2 Sacramentau a gweithredoedd addoliad allweddol - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Cristnogaeth Y Beibl - Dysgu cyfunol
Uned 2 Cristnogaeth Y Beibl - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Islam
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Astudiaethau Crefyddol - Islam
Astudiaethau Crefyddol
Meithrin sgiliau
Meithrin sgiliau
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU Rhan A Catholig Uned 1
Astudiaethau Crefyddol TGAU Rhan A Catholig Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaeth o Hindŵaeth  Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaeth o Hindŵaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Cristnogaeth - gweithgareddau adolygu
Cristnogaeth - gweithgareddau adolygu
Astudiaethau Crefyddol
 Iddewiaeth - gweithgareddau adolygu
Iddewiaeth - gweithgareddau adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaeth o Iddewiaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaeth o Iddewiaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaeth o Islam Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaeth o Islam Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaeth o Gristnogaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaeth o Gristnogaeth Rhestr Gwirio Adolygu
Astudiaethau Crefyddol
Erlid Cristnogion
Erlid Cristnogion
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' - Rhifyn 4
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' - Rhifyn 3
Astudiaethau Crefyddol
Adnoddau Astudiaethau Crefyddol ar wefan Hwb
Adnoddau Astudiaethau Crefyddol ar wefan Hwb
Astudiaethau Crefyddol
Ffynonellau Doethindeb Unedau 2 a 3
Ffynonellau Doethindeb Unedau 2 a 3
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' - Rhifyn 2
Astudiaethau Crefyddol
Gweithgareddau meithrin sgiliau
Gweithgareddau meithrin sgiliau
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn REconnect
Cylchgrawn REconnect
Astudiaethau Crefyddol
Beth, dim stabl?
Beth, dim stabl?
Astudiaethau Crefyddol
Cymhwyso Credoau Cristnogol at Themâu Athronyddol a Moesegol
Cymhwyso Credoau Cristnogol at Themâu Athronyddol a Moesegol
Astudiaethau Crefyddol
Cristnogaeth - Credoau, dysgeidiaeth ac arferion craidd
Cristnogaeth - Credoau, dysgeidiaeth ac arferion craidd
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU - Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol TGAU - Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Stori Shalome: Uned 1, Bywyd a Marwolaeth
Stori Shalome: Uned 1, Bywyd a Marwolaeth
Astudiaethau Crefyddol
Hindŵaeth - Uned 2
Hindŵaeth - Uned 2
Astudiaethau Crefyddol
Hindŵaeth - Uned 1
Hindŵaeth - Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Sikhiaeth - Uned 2
Sikhiaeth - Uned 2
Astudiaethau Crefyddol
Sikhiaeth - Uned 1
Sikhiaeth - Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Bwdhaeth - Uned 2
Bwdhaeth - Uned 2
Astudiaethau Crefyddol
Bwdhaeth - Uned 1
Bwdhaeth - Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Ffynonellau Doethindeb ac Awdurdod Uned 1
Ffynonellau Doethindeb ac Awdurdod Uned 1
Astudiaethau Crefyddol
Fframwaith Amlinellol wedi ei Awgrymu (Cynllun Dysgu) - Uned 1 Crefydd a Themâu Athronyddol (Hindŵaeth)
Fframwaith Amlinellol wedi ei Awgrymu (Cynllun Dysgu) - Uned 1 Crefydd a Themâu Athronyddol (Hindŵaeth)
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu Uned 1 TGAU Cristnogaeth Gatholig & Iddewiaeth
Cynllun Dysgu Uned 1 TGAU Cristnogaeth Gatholig & Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU – Uned 1 Credoau Anghrefyddol
Astudiaethau Crefyddol TGAU – Uned 1 Credoau Anghrefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Geirfa cysyniadau allweddol
Geirfa cysyniadau allweddol
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Islam
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Islam
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Cristnogaeth
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Bwdhaeth
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Bwdhaeth
Astudiaethau Crefyddol
Dadansoddiad a gwerthuso (yn cefnogi
Dadansoddiad a gwerthuso (yn cefnogi'r fanyleb newydd)
Astudiaethau Crefyddol
Offer testun
Offer testun
Astudiaethau Crefyddol
Perthynas
Perthynas
Astudiaethau Crefyddol
Ein Byd
Ein Byd
Astudiaethau Crefyddol
Chwilio Am Ystyr
Chwilio Am Ystyr
Astudiaethau Crefyddol
A yw
A yw'n deg?
Astudiaethau Crefyddol