Pob Adnodd Fesul Pwnc
Bwdhaeth Safon UG (Blwyddyn 1) Cynllun Dysgu
Bwdhaeth Safon UG (Blwyddyn 1) Cynllun Dysgu
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 4b: Llenyddiaeth apocalyptaidd – pwrpasau a dehongliadau- Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 4b: Llenyddiaeth apocalyptaidd – pwrpasau a dehongliadau- Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 4c: Astudiaeth agos o destunau’r Testament Newydd (Datguddiad) - Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 4c: Astudiaeth agos o destunau’r Testament Newydd (Datguddiad) - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch: Uned 1 Iddewiaeth - Trefnyddion Gwybodaeth
Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch: Uned 1 Iddewiaeth - Trefnyddion Gwybodaeth
AC Iddewiaeth (Lefel A)
Uned 6 Thema 4a: Llenyddiaeth apocalyptaidd – diffiniadau a nodweddion - Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 4a: Llenyddiaeth apocalyptaidd – diffiniadau a nodweddion - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 4c: Sikhiaeth a biofoeseg - anffrwythlondeb - Dysgu cyfunol
Uned 3 Thema 4c: Sikhiaeth a biofoeseg - anffrwythlondeb - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 4b: Dealltwriaeth athronyddol o natur Duw a phrofiad crefyddol a geir yn enwau Duw - Dysgu cyfunol
Uned 3 Thema 4b: Dealltwriaeth athronyddol o natur Duw a phrofiad crefyddol a geir yn enwau Duw - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 2c: Astudiaeth agos o destunau’r Testament Newydd (gwyrthiau) - Dysgu Cyfunol
Uned 6 Thema 2c: Astudiaeth agos o destunau’r Testament Newydd (gwyrthiau) - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 4a: Statws a phwysigrwydd Rahit Maryada a Rahit Namas - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 4a: Statws a phwysigrwydd Rahit Maryada a Rahit Namas - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 3c: Yr heriau o berthyn i grŵp lleiafrifol crefyddol ac ethnig ym Mhrydain gan gyfeirio at miri a piri - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 3c: Yr heriau o berthyn i grŵp lleiafrifol crefyddol ac ethnig ym Mhrydain gan gyfeirio at miri a piri - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 2b: Gwyrthiau: pwrpas a dehongliadau - Dysgu Cyfunol
Uned 6 Thema 2b: Gwyrthiau: pwrpas a dehongliadau - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 3B: Tarddiadau a datblygiad y gymuned Sikhaidd ym Mhrydain - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 3B: Tarddiadau a datblygiad y gymuned Sikhaidd ym Mhrydain - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 3c: Astudiaeth fanwl o destunau
Uned 6 Thema 3c: Astudiaeth fanwl o destunau'r Testament Newydd (1 Pedr) - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 3a: Yr heriau i Sikhiaeth o du gwyddoniaeth a’i ymatebion i seciwlareiddio - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 3a: Yr heriau i Sikhiaeth o du gwyddoniaeth a’i ymatebion i seciwlareiddio - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 2a: Gwyrthiau – mathau a nodweddion - Dysgu Cyfunol
Uned 6 Thema 2a: Gwyrthiau – mathau a nodweddion - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 1c: Astudiaeth agos o destunau
Uned 6 Thema 1c: Astudiaeth agos o destunau'r Testament Newydd (Damhegion) - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 3b: Y Llythyrau (1 Pedr) – eu pwrpas a
Uned 6 Thema 3b: Y Llythyrau (1 Pedr) – eu pwrpas a'u lle yn y Testament Newydd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Thema 3a Y Llythyrau (1 Pedr) yr awdur a
Thema 3a Y Llythyrau (1 Pedr) yr awdur a'r gynulleidfa - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 2b: Rolau newidiol dynion a menywod mewn Sikhiaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 2b: Rolau newidiol dynion a menywod mewn Sikhiaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Thema 2c: Gwahaniaeth rhwng amrywiaeth a plwraliaeth - Dysgu Cyfunol
Uned 3 Thema 2c: Gwahaniaeth rhwng amrywiaeth a plwraliaeth - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 1b: Damhegion - dibenion a dehongliadau - Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 1b: Damhegion - dibenion a dehongliadau - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Thema 1a: Damhegion - mathau a nodweddion - Dysgu cyfunol
Uned 6 Thema 1a: Damhegion - mathau a nodweddion - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Safon Uwch- Thema 2a: Y dyhead am Khalistan - Dysgu cyfunol
Safon Uwch- Thema 2a: Y dyhead am Khalistan - Dysgu cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3: Thema 1c Maharaja Ranjit Singh a sefydlu’r ymerodraeth Sikhaidd - Dysgu Cyfunol
Uned 3: Thema 1c Maharaja Ranjit Singh a sefydlu’r ymerodraeth Sikhaidd - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth - UG Hindŵaeth
Trefnyddion Gwybodaeth - UG Hindŵaeth
AC Hindŵaeth (UG)
Uned 3: Thema 1b Guru Arjan – cyfnod o dwf Sikhaidd – Dysgu Cyfunol
Uned 3: Thema 1b Guru Arjan – cyfnod o dwf Sikhaidd – Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3: Thema 1a Rôl ac arwyddocâd testunau Mul Mantra a Japji Guru Nanak - Dysgu Cyfunol
Uned 3: Thema 1a Rôl ac arwyddocâd testunau Mul Mantra a Japji Guru Nanak - Dysgu Cyfunol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol UG/Safon Uwch - Trefnyddion Gwybodaeth Uned 3 Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol UG/Safon Uwch - Trefnyddion Gwybodaeth Uned 3 Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' (rhifyn 5)
Astudiaethau Crefyddol
Trefnyddion Gwybodaeth -  TAG Hindŵaeth
Trefnyddion Gwybodaeth - TAG Hindŵaeth
AC Hindŵaeth (Lefel A)
Astudiaethau Crefyddol UG/Safon Uwch - Trefnyddion Gwybodaeth Moeseg
Astudiaethau Crefyddol UG/Safon Uwch - Trefnyddion Gwybodaeth Moeseg
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol UG: Bwdhaeth - Trefnyddion Gwybodaeth
Astudiaethau Crefyddol UG: Bwdhaeth - Trefnyddion Gwybodaeth
AC Bwdhaeth (Lefel A)
Trefnyddion Gwybodaeth UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol - Sikhaeth
Trefnyddion Gwybodaeth UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol - Sikhaeth
AC Sikhism (Lefel A)
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Astudiaethau Crefyddol Islam
Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Astudiaethau Crefyddol Islam
AC Islam (Lefel A)
Arweiniad i’r Arholiad - TAG Astudiaethau Crefyddol
Arweiniad i’r Arholiad - TAG Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Holiaduron adolygu UG
Holiaduron adolygu UG
Astudiaethau Crefyddol
Holiaduron adolygu TAG
Holiaduron adolygu TAG
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd UG - Trefnyddion Gwybodaeth
Athroniaeth Crefydd UG - Trefnyddion Gwybodaeth
Astudiaethau Crefyddol
Uneda 4 Crefydd a Moeseg - Cynlluniau Gwaith
Uneda 4 Crefydd a Moeseg - Cynlluniau Gwaith
AC Crefydd a Moeseg (Lefel A)
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' - Rhifyn 4
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu Uned 3A Cristnogaeth safon uwch CBAC
Cynllun Dysgu Uned 3A Cristnogaeth safon uwch CBAC
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu Uned 1A Cristnogaeth safon uwch CBAC
Cynllun Dysgu Uned 1A Cristnogaeth safon uwch CBAC
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' - Rhifyn 3
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3E Hindŵaeth (Lefel A)
Uned 3E Hindŵaeth (Lefel A)
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Hindŵaeth - Cynllun Dysgu
Uned 3 Hindŵaeth - Cynllun Dysgu
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn
Cylchgrawn 'REconnect' - Rhifyn 2
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3C Iddewiaeth
Uned 3C Iddewiaeth
Astudiaethau Crefyddol
Cefnogaeth AA1 & AA2 - Cristnogaeth
Cefnogaeth AA1 & AA2 - Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Uned 6 Astudiaethau Testunol
Uned 6 Astudiaethau Testunol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 4, Themau 1, 2 a 3: Crefydd a Moeseg
Uned 4, Themau 1, 2 a 3: Crefydd a Moeseg
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3b Islam - Adnoddau AA2 cefnogol
Uned 3b Islam - Adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Sikhiaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Uned 3 Sikhiaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3b Islam - rhestr adnoddau AA1 pellach
Uned 3b Islam - rhestr adnoddau AA1 pellach
Astudiaethau Crefyddol
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - rhestr adnoddau AA1 pellach
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - rhestr adnoddau AA1 pellach
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1B & 3B Islam - Cynlluniau Dysgu
Unedau 1B & 3B Islam - Cynlluniau Dysgu
Astudiaethau Crefyddol
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - adnoddau AA2 cefnogol
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Bwdhaeth - Cynllun Dysgu
Uned 3 Bwdhaeth - Cynllun Dysgu
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Iddewiaeth - rhestr adnoddau AA1 pellach
Uned 3 Iddewiaeth - rhestr adnoddau AA1 pellach
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Iddewiaeth - adnoddau AA1 cefnogol
Uned 3 Iddewiaeth - adnoddau AA1 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Hindŵaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Uned 3 Hindŵaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - Cynlluniau Gwaith
Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - Cynlluniau Gwaith
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Bwdhaeth - rhestr adnoddau AA1 pellach
Uned 3 Bwdhaeth - rhestr adnoddau AA1 pellach
Astudiaethau Crefyddol
Uned 3 Bwdhaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Uned 3 Bwdhaeth - adnoddau AA2 cefnogol
Astudiaethau Crefyddol
Cefnogaeth bellach ar gyfer AG lefel A Uned 4 Crefydd a Moeseg
Cefnogaeth bellach ar gyfer AG lefel A Uned 4 Crefydd a Moeseg
Astudiaethau Crefyddol
Cylchgrawn REconnect
Cylchgrawn REconnect
Astudiaethau Crefyddol
Islam lefel A
Islam lefel A
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2a Crefydd a Moeseg - Cynlluniau Gwaith
Uned 2a Crefydd a Moeseg - Cynlluniau Gwaith
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth TAG - cynlluniau gwaith enghreifftiol
Athroniaeth TAG - cynlluniau gwaith enghreifftiol
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Themâu 1, 2 & 4
Unedau 1 & 3 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Themâu 1, 2 & 4
Astudiaethau Crefyddol
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Themâu 1-4
Uned 5 Athroniaeth Crefydd - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Themâu 1-4
Astudiaethau Crefyddol
Geirfa Astudiaethau Crefyddol Lefel UG/U
Geirfa Astudiaethau Crefyddol Lefel UG/U
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Bwdhaeth – datblygu sgiliau AA2
Uned 1 Bwdhaeth – datblygu sgiliau AA2
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Bwdhaeth - datblygu sgiliau AA1
Uned 1 Bwdhaeth - datblygu sgiliau AA1
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Sikhiaeth (UG/U2) - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2
Uned 1 Sikhiaeth (UG/U2) - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Thema 4
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1/AA2 ar gyfer Thema 4
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1 ar gyfer Thema 3
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1 ar gyfer Thema 3
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1 ar gyfer Thema 2
Uned 1 Cristnogaeth - amrywiaeth o adnoddau AA1 ar gyfer Thema 2
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Cristnogaeth - Adnoddau AA1/AA2 enghreifftiol ar gyfer Thema 1
Unedau 1 & 3 Cristnogaeth - Adnoddau AA1/AA2 enghreifftiol ar gyfer Thema 1
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA2
Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA2
Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA1 (Themâu 1-4)
Uned 1 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA1 (Themâu 1-4)
Astudiaethau Crefyddol
Uned 4 Crefydd a Moeseg: Emosiynaeth - adnoddau AA1/AA1 enghreifftiol (Thema 1)
Uned 4 Crefydd a Moeseg: Emosiynaeth - adnoddau AA1/AA1 enghreifftiol (Thema 1)
Astudiaethau Crefyddol
Uned 4 Crefydd a Moeseg: Sythwelediaeth - adnoddau AA1/AA2 enghreifftiol (Thema 1)
Uned 4 Crefydd a Moeseg: Sythwelediaeth - adnoddau AA1/AA2 enghreifftiol (Thema 1)
Astudiaethau Crefyddol
Uned 4 Thema 1 - Naturoliaeth
Uned 4 Thema 1 - Naturoliaeth
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 4 - Iwtilitariaeth
Uned 2 Thema 4 - Iwtilitariaeth
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 3 - Moeseg Sefyllfa
Uned 2 Thema 3 - Moeseg Sefyllfa
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 2 - Deddf Naturiol Aquinas
Uned 2 Thema 2 - Deddf Naturiol Aquinas
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 1 - Damcaniaeth gorchymyn dwyfol
Uned 2 Thema 1 - Damcaniaeth gorchymyn dwyfol
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2 Thema 1 - Myfïaeth Foesegol
Uned 2 Thema 1 - Myfïaeth Foesegol
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA2
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA2
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA1
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA1
Astudiaethau Crefyddol
Uned 2, Thema 1 - Damcaniaeth Rhinwedd
Uned 2, Thema 1 - Damcaniaeth Rhinwedd
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd - Dadleuon dros fodolaeth Duw
Athroniaeth Crefydd - Dadleuon dros fodolaeth Duw
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd – Profiad crefyddol
Athroniaeth Crefydd – Profiad crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd - Problem drygioni a dioddefaint
Athroniaeth Crefydd - Problem drygioni a dioddefaint
Astudiaethau Crefyddol
Offer testun
Offer testun
Astudiaethau Crefyddol
RS1 a RS2 Darganfod Astudiaethau Crefyddol
RS1 a RS2 Darganfod Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
RS3 Astudio Crefydd (U2)
RS3 Astudio Crefydd (U2)
Astudiaethau Crefyddol
Herio Materion Crefyddol
Herio Materion Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Athroniaeth Crefydd
Athroniaeth Crefydd
Astudiaethau Crefyddol