Pob Adnodd Fesul Pwnc
TGAU Hanes - Cynllun y myfyriwr
TGAU Hanes - Cynllun y myfyriwr
Hanes
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Hanes
Erthyglau Cymraeg o Hindsight
Erthyglau Cymraeg o Hindsight
Hanes
Giraldus- Cylchgrawn Hanes Newydd CBAC
Giraldus- Cylchgrawn Hanes Newydd CBAC
Hanes
Uned 3b: Datblygiadau yn iechyd a lles y cyhoedd - Dysgu cyfunol
Uned 3b: Datblygiadau yn iechyd a lles y cyhoedd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3a: Dulliau cosbi - Dysgu Cyfunol
Uned 3a: Dulliau cosbi - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3b: Datblygiadau ym maes gwybodaeth feddygol - Dysgu cyfunol
Uned 3b: Datblygiadau ym maes gwybodaeth feddygol - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3b: Datblygiadau yng ngofal cleifion - Dysgu cyfunol
Uned 3b: Datblygiadau yng ngofal cleifion - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3a: Agweddau tuag at gosbi - Dysgu Cyfunol
Uned 3a: Agweddau tuag at gosbi - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3a: Gorfodi cyfraith a threfn - Dysgu cyfunol
Uned 3a: Gorfodi cyfraith a threfn - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3a: Dulliau o ymladd trosedd - Dysgu cyfunol
Uned 3a: Dulliau o ymladd trosedd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 2b: Diwedd ffyniant - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Diwedd ffyniant - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Arswyd a pherswâd - Dysgu Cyfunol
Uned 2c: Arswyd a pherswâd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3b: Achosion o afiechyd a chlefyd - Dysgu Cyfunol
Uned 3b: Achosion o afiechyd a chlefyd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2b: Rôl menywod - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Rôl menywod - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Polisi Tramor Hitler - Dysgu Cyfunol
Uned 2c: Polisi Tramor Hitler - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3b: Ymdrechion i atal afiechydon a chlefydau
Uned 3b: Ymdrechion i atal afiechydon a chlefydau
Hanes
Uned 3b: Ymdrechion i drin a gwella afiechydon a chlefydau - Dysgu Cyfunol
Uned 3b: Ymdrechion i drin a gwella afiechydon a chlefydau - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2b: Adloniant poblogaidd - Dysgu cyfunol
Uned 2b: Adloniant poblogaidd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3a: Natur troseddau - Dysgu cyfunol
Uned 3a: Natur troseddau - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 2c: Polisi economaidd, cymdeithasol a hiliol y Natsïaid
Uned 2c: Polisi economaidd, cymdeithasol a hiliol y Natsïaid
Hanes
Trefnyddion Gwybodaeth -  TGAU Hanes Uned 2
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Hanes Uned 2
Hanes
Trefnyddion Gwybodaeth -  TGAU Hanes Uned 1
Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Hanes Uned 1
Hanes
Uned 2b: Ffyniant economaidd - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Ffyniant economaidd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2b: Trosedd a llygredd - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Trosedd a llygredd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Diwedd Gweriniaeth Weimar - Dysgu Cyfunol
Uned 2c: Diwedd Gweriniaeth Weimar - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1a: Y Bygythiad Piwritanaidd - Dysgu Cyfunol
Uned 1a: Y Bygythiad Piwritanaidd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Adferiad Weimar - Dysgu Cyfunol
Uned 2c: Adferiad Weimar - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Mewnfudo - Dysgu Cyfunol
Uned 1ch: Mewnfudo - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2b: Crefydd a hil - Dysgu Cyfunol
Uned 2b: Crefydd a hil - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1c: Ailadeiladu
Uned 1c: Ailadeiladu'r wlad ar ôl 1945 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 2c: Atgyfnerthu grym - Dysgu cyfunol
Uned 2c: Atgyfnerthu grym - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 2c: Effaith y Rhyfel Byd Cyntaf - Dysgu cyfunol
Uned 2c: Effaith y Rhyfel Byd Cyntaf - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 2b: Mewnfudo - Dysgu cyfunol
Uned 2b: Mewnfudo - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Y newid mewn agweddau tuag at awdurdod - Dysgu cyfunol
Uned 1ch: Y newid mewn agweddau tuag at awdurdod - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Bywyd ar ôl y rhyfel - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Bywyd ar ôl y rhyfel - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1a: Armada Sbaen - Dysgu Cyfunol
Uned 1a: Armada Sbaen - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1a: Y bygythiad Catholig - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Y bygythiad Catholig - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Cynnal yr ysbryd - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Cynnal yr ysbryd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Adloniant poblogaidd - Dysgu Cyfunol
Uned 1ch: Adloniant poblogaidd - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 1a: Problem crefydd - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Problem crefydd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Bywyd amser rhyfel - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Bywyd amser rhyfel - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Y newid ym mywydau menywod - Dysgu cyfunol
Uned 1ch: Y newid ym mywydau menywod - Dysgu cyfunol
Hanes
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Hanes Uned 3
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Hanes Uned 3
Hanes
Uned 1c: Dechreuad y rhyfel - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Dechreuad y rhyfel - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1a: Adloniant poblogaidd - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Adloniant poblogaidd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Problemau gwleidyddol ac economaidd - Dysgu cyfunol
Uned 1ch: Problemau gwleidyddol ac economaidd - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1a: Ffyrdd o fyw’r tlawd a’r cyfoethog - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Ffyrdd o fyw’r tlawd a’r cyfoethog - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Bywyd yn ystod blynyddoedd y Dirwasgiad - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Bywyd yn ystod blynyddoedd y Dirwasgiad - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1ch: Diwedd llymder - Dysgu cyfunol
Uned 1ch: Diwedd llymder - Dysgu cyfunol
Hanes
Arweiniad i’r Arholiad - TGAU Hanes
Arweiniad i’r Arholiad - TGAU Hanes
Hanes
Uned 1ch: Prydain ar ddechrau
Uned 1ch: Prydain ar ddechrau'r 1950au - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1c: Dechreuad y Dirwasgiad - Dysgu cyfunol
Uned 1c: Dechreuad y Dirwasgiad - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 1a: Llywodraeth Elisabeth - Dysgu cyfunol
Uned 1a: Llywodraeth Elisabeth - Dysgu cyfunol
Hanes
TGAU Hanes
TGAU Hanes
Hanes
Datblygu Sgiliau TGAU Hanes
Datblygu Sgiliau TGAU Hanes
Hanes
Adnoddau Hanes ar wefan Hwb
Adnoddau Hanes ar wefan Hwb
Hanes
Patrymau Mudo: Y Cyd-destun Cymreig
Patrymau Mudo: Y Cyd-destun Cymreig
Hanes
Newidiadau yn Ne Affrica, 1948-1994
Newidiadau yn Ne Affrica, 1948-1994
Hanes
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad, 1930-1951
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad, 1930-1951
Hanes
Radicaliaeth a Phrotest 1810-1848
Radicaliaeth a Phrotest 1810-1848
Hanes
Rwsia mewn Cyfnod o Newid, 1905-1924
Rwsia mewn Cyfnod o Newid, 1905-1924
Hanes
Datblygiad Rhyfela, tua 1250 hyd heddiw
Datblygiad Rhyfela, tua 1250 hyd heddiw
Hanes
Newidiadau ym Mhatrymau Mudo, tua 1500 hyd heddiw
Newidiadau ym Mhatrymau Mudo, tua 1500 hyd heddiw
Hanes
Offer testun
Offer testun
Hanes
Datblygiad yr Almaen, 1919 -1991
Datblygiad yr Almaen, 1919 -1991
Hanes
Datblygu Metawybyddiaeth
Datblygu Metawybyddiaeth
Drama
Caledi, Cyfoeth, ac Anniddigrwydd, 1951-1979
Caledi, Cyfoeth, ac Anniddigrwydd, 1951-1979
Hanes
Rwsia mewn cyfnod o drawsnewid, 1914–1924
Rwsia mewn cyfnod o drawsnewid, 1914–1924
Hanes
China dan lywodraeth Mao Zedong, 1949-1976
China dan lywodraeth Mao Zedong, 1949-1976
Hanes
Brwydr Prydain
Brwydr Prydain
Hanes
Y Gemau Olympaidd
Y Gemau Olympaidd
Hanes
Cwymp Wall Street
Cwymp Wall Street
Hanes
Ieuenctid Hitler
Ieuenctid Hitler
Hanes
 Goresgyniad y Ruhr a gorchwyddiant
Goresgyniad y Ruhr a gorchwyddiant
Hanes
Getoau
Getoau
Hanes
Putsch Munich
Putsch Munich
Hanes
Posteri Propaganda Natsiaidd
Posteri Propaganda Natsiaidd
Hanes
 Cytundeb Versailles
Cytundeb Versailles
Hanes
 Addysg a Ieuenctid
Addysg a Ieuenctid
Hanes
 Rôl menywod yn yr Almaen Natsïaidd
Rôl menywod yn yr Almaen Natsïaidd
Hanes
Cabaret: Dehongliad o rym a dylanwad syniadau Natsiaidd.
Cabaret: Dehongliad o rym a dylanwad syniadau Natsiaidd.
Hanes
Noson y Cyllyll Hirion
Noson y Cyllyll Hirion
Hanes
Llinell Amser
Llinell Amser
Hanes
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
Arwyr Chwaraeon
Arwyr Chwaraeon
Hanes