Pob Adnodd Fesul Pwnc
Safon Uwch Hanes - Cynllunio Gwersi
Safon Uwch Hanes - Cynllunio Gwersi
Hanes
Uned 3.8.2: Ffurfio Pŵer Mawr, tua 1890–1990 - Dysgu cyfunol
Uned 3.8.2: Ffurfio Pŵer Mawr, tua 1890–1990 - Dysgu cyfunol
Hanes
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Carlam Cymru - Sesiynau adolygu
Hanes
Uned 3.2.2: Bygythiadau, protest a gwrthryfel yng Nghymru a Lloegr, tua 1485–1603 - Dysgu cyfunol
Uned 3.2.2: Bygythiadau, protest a gwrthryfel yng Nghymru a Lloegr, tua 1485–1603 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.9.2: Bywydau pobl yr Almaen, c.1871–1989 - Dysgu cyfunol
Uned 3.9.2: Bywydau pobl yr Almaen, c.1871–1989 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.4.2: Newid agweddau a syniadau yng Nghymru a Lloegr, tua 1603–1715 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.4.2: Newid agweddau a syniadau yng Nghymru a Lloegr, tua 1603–1715 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.9.1: Newid arweinyddiaeth a chyfundrefnau yn yr Almaen tua 1871–1989 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.9.1: Newid arweinyddiaeth a chyfundrefnau yn yr Almaen tua 1871–1989 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.8.1: Brwydro dros hawliau sifil yn yr Unol Daleithiau tua 1890–1990 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.8.1: Brwydro dros hawliau sifil yn yr Unol Daleithiau tua 1890–1990 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.7.2: Newid mewn cymdeithas yng Nghymru a Lloegr tua 1890–1990 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.7.2: Newid mewn cymdeithas yng Nghymru a Lloegr tua 1890–1990 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Erthyglau Cymraeg o Modern History Review
Erthyglau Cymraeg o Modern History Review
Hanes
Uned 3.4.1: Newid mewn gwleidyddiaeth a llywodraethiant - Dysgu Cyfunol
Uned 3.4.1: Newid mewn gwleidyddiaeth a llywodraethiant - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.10.2: Bywydau pobl Rwsia c.1881–1989 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.10.2: Bywydau pobl Rwsia c.1881–1989 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.6.2: Protestiadau
Uned 3.6.2: Protestiadau'r bobl yng Nghymru a Lloegr tua 1780–1885 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.4.2: Gwleidyddiaeth a
Uned 3.4.2: Gwleidyddiaeth a'r llywodraeth yn Ffrainc c.1715–1815 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.2.1: Maint a chyflymder y newid wrth drin tlodi a chryfder yng Nghymru a Lloegr c.1485–1603 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.2.1: Maint a chyflymder y newid wrth drin tlodi a chryfder yng Nghymru a Lloegr c.1485–1603 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.6.1 Diwygio seneddol yng Nghymru a Lloegr c.1780–1885 - Dysgu cyfunol
Uned 3.6.1 Diwygio seneddol yng Nghymru a Lloegr c.1780–1885 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.5.1: Cymdeithas ac economi Ffrainc c.1715–1815 - Dysgu cyfunol
Uned 3.5.1: Cymdeithas ac economi Ffrainc c.1715–1815 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.3.2: Archwilio a darganfod c.1500–1600 - Dysgu cyfunol
Uned 3.3.2: Archwilio a darganfod c.1500–1600 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.1.2: Llywodraethiant Cymru c.1240–1415 - Dysgu cyfunol
Uned 3.1.2: Llywodraethiant Cymru c.1240–1415 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.7.1: Tlodi a diweithdra yng Nghymru a Lloegr c.1890–1990 - Dysgu cyfunol
Uned 3.7.1: Tlodi a diweithdra yng Nghymru a Lloegr c.1890–1990 - Dysgu cyfunol
Hanes
Uned 3.1.1: Diwylliant, cymdeithas Cymru a
Uned 3.1.1: Diwylliant, cymdeithas Cymru a'r economi c.1240–1415 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.10.1: Arweinyddiaeth a chyfundrefnau yn Rwsia c.1881–1989 - Dysgu Cyfunol
Uned 3.10.1: Arweinyddiaeth a chyfundrefnau yn Rwsia c.1881–1989 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Uned 3.3.1: Newid crefyddol a
Uned 3.3.1: Newid crefyddol a'i effaith ar Ewrop c.1500–1600 - Dysgu Cyfunol
Hanes
Giraldus- Cylchgrawn Hanes Newydd CBAC
Giraldus- Cylchgrawn Hanes Newydd CBAC
Hanes
Trefnyddion gwybodaeth TAG Hanes
Trefnyddion gwybodaeth TAG Hanes
Hanes
Arweiniad i’r Arholiad - TAG Hanes
Arweiniad i’r Arholiad - TAG Hanes
Hanes
Casgliad o adnoddau hanes sydd yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Casgliad o adnoddau hanes sydd yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Hanes
Arweiniad ar gyfer dysgu ac addysgu’r uned dehongli yn Uned 2
Arweiniad ar gyfer dysgu ac addysgu’r uned dehongli yn Uned 2
Hanes
Datblygu ymwybyddiaeth gysyniadol ar gyfer Hanes TAG - cefnogaeth ar gyfer Uned 1
Datblygu ymwybyddiaeth gysyniadol ar gyfer Hanes TAG - cefnogaeth ar gyfer Uned 1
Hanes
Offer testun
Offer testun
Hanes
Cefnogi
Cefnogi'r Astudiaeth Eang yn Uned 3
Hanes
Ystyried y drafodaeth ehangach yn uned 2
Ystyried y drafodaeth ehangach yn uned 2
Hanes
Cefnogi astudiaeth fanwl 4: GWLEIDYDDIAETH, CYMDEITHAS A
Cefnogi astudiaeth fanwl 4: GWLEIDYDDIAETH, CYMDEITHAS A'R RHYFEL: CYMRU A LLOEGR tua 1900–1918
Hanes
Y Cylchgrawn Hanes
Y Cylchgrawn Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Hanes
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr wedi 1880
Hanes Cymru a Lloegr wedi 1880
Hanes
Argyfwng y Weriniaeth Americanaidd
Argyfwng y Weriniaeth Americanaidd
Hanes