Resource
supporting image for Branwen Ferch Llŷr
Information
Published: Dydd Llun, 16 Mai 2016
Authors:
- Yr Athro Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd
Related Resources
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Branwen Ferch Llŷr

Cymraeg
CA5 >

Adnodd i gefnogi Uned 5 'Rhyddiaith yr Oesoedd Canol' manyleb Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf CBAC yw hwn. Trwy law yr Athro Sioned Davies, awdur y gwaith ac arbenigwraig gydnabyddedig yn y maes, caiff y dysgwyr eu tywys drwy ryfeddodau chwedl Branwen ferch Llŷr. Fel gydag adnodd yr Hengerdd a'r Cywyddau, mae modd clicio ar eiriau a brawddegau i ddatgelu eu hystyron, a hoelir sylw ar grefft y dweud, y themâu a'r cymeriadau. Mae yma hefyd oriel o luniau perthnasol ac agweddau cyfoes ar y gwaith i gefnogi'r dysgu. Yn unol â'r fanyleb, seiliwyd y gwaith testunol ar y darn gosod o'r gyfrol 'Gwerthfawrogi'r Chwedlau' gan Rhiannon Ifans.

Noddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Rhyddiaith
Oesoedd Canol
Cymraeg
Branwen
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.