Resource
supporting image for Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang
Information
Published: Dydd Gwener, 3 Tachwedd 2023
Authors:
- Atebol
Related Resources
Teledu
Cymraeg Ail Iaith
Offer testun
Astudior Cyfryngau
Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-Eang - Teledu: Y Gwyll
Astudior Cyfryngau
Y Cyfryngau TAG Uned 3 Adran C - Gemau fideo
Astudior Cyfryngau
Uned 3, Adran A - Teledu yn yr Oes Fyd-eang: The Bridge
Astudior Cyfryngau

Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang

Astudior Cyfryngau
CA5 >

Adnodd cynhwysfawr sy'n cynnwys nodiadau a thasgau i gefnogi myfyrwyr Astudio'r Cyfryngau Safon Uwch. Yma rhoddir sylw i Uned 3 sef ‘Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang’.

Datblygwyd gan Atebol. Arianwyd gan Lywodraeth Cymru. © Hawlfraint y Goron, 2023

 

Astudior Cyfryngau
CA5
U2
Teledu
Files
Adran A: Teledu yn yr Oes Fyd-eang
Adran B: Cylchgronau – Newid Cynrychioliadau
Adran C: Y Cyfryngau yn yr Oes Ddigidol – Gemau Fideo

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.