Adnoddau
supporting image for Heriau Darllen Ffrangeg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: 07 Tachwedd 2014
Awdur:
- Emma Green
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Athroniaeth Gristnogol a Moeseg
Addysg Grefyddol
Gwerthuso TGAU
Cerddoriaeth
Portffolios ac Adnoddau
Celf a Dylunio
Papurau TGAU CBAC
Almaeneg

Heriau Darllen Ffrangeg

Ffrangeg
CA4 >

Cyfres o adnoddau rhyngweithiol sy’n annog disgyblion i ymarfer eu sgiliau darllen Ffrangeg. 

Mae’r gweithgareddau yn rhoi sylw i eirfa ac adeiledd brawddegau yn gyntaf cyn ystyried testun mwy estynedig. 

Gweithgareddau  ysgogol yw’r rhain gyda’r disgyblion yn ennill medalau wrth weithio i guro’r cloc.  Y nod yw ennill y marciau uchaf yn yr amser byrraf!

Ffrangeg
Darllen
TGAU
Bywyd Personol a Chymdeithasol
Y Gymuned Leol
y Byd Gwaith
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.