Resource
supporting image for Heriau Darllen Ffrangeg
Information
Published: 07 Tachwedd 2014
Authors:
- Emma Green
Related Resources
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Athroniaeth Gristnogol a Moeseg
Addysg Grefyddol
Gwerthuso TGAU
Cerddoriaeth
Portffolios ac Adnoddau
Celf a Dylunio
Papurau TGAU CBAC
Almaeneg

Heriau Darllen Ffrangeg

Ffrangeg
CA4 >

Cyfres o adnoddau rhyngweithiol sy’n annog disgyblion i ymarfer eu sgiliau darllen Ffrangeg. 

Mae’r gweithgareddau yn rhoi sylw i eirfa ac adeiledd brawddegau yn gyntaf cyn ystyried testun mwy estynedig. 

Gweithgareddau  ysgogol yw’r rhain gyda’r disgyblion yn ennill medalau wrth weithio i guro’r cloc.  Y nod yw ennill y marciau uchaf yn yr amser byrraf!

Ffrangeg
Darllen
TGAU
Bywyd Personol a Chymdeithasol
Y Gymuned Leol
y Byd Gwaith
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.