Adnoddau
supporting image for Deunydiau Asesu Athrawon (DAAau) - Rhifedd
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 20 Mehefin 2022
Awdur:
- Hwb
- Hwb Cymru
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Mathemateg Llwybrau Mynediad
Mathemateg

Deunydiau Asesu Athrawon (DAAau) - Rhifedd

Mathemateg
CA4 >

Deunyddiau asesu athrawon (DAAau) i helpu i gefnogi’r dysgu, yr addysgu a’r asesuwrth i ddysgwyr ac athrawon weithio gyda manyleb Mathemateg TGAU 2015 CBAC 2015. Mae’r pum Rhestr Chwarae yma’n rhoi sylw i Geometreg a mesuriadau, Algebra, Ystadegau a Rhif.

Mathemateg
Hwb
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.