Adnoddau
supporting image for Erthyglau Cymraeg o Biological Sciences Review
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 24 Mai 2022
Awdur:
- Amrywiol
Adnoddau perthnasol
Parallel.cymru
Cymraeg Ail Iaith
Online Exam Review (student focused)
Mathematics
Online Exam Review (student focused)
English Language
Online Exam Review (student focused)
English Literature
Online Exam Review (student focused)
Physics

Erthyglau Cymraeg o Biological Sciences Review

Bioleg
CA5 >

Mae Biological Sciences Review yn un o’r cyfnodolion mwyaf poblogaidd ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch Bioleg ac yn cynnwys erthyglau perthnasol sy'n gyfredol ac yn gyfoes. Yma ceir detholiad o erthyglau o rifynnau diweddar sydd wedi eu cyfieithu i’r Gymraeg ac yn addas at ddibenion y cwrs Safon Uwch.

Diolch i Hodder Education am eu caniatâd i gyfieithu’r erthyglau yma.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Gwyddorau Biolegol
Biological Sciences
Review
Erthyglau
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.