Adnoddau
supporting image for Canllaw
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: 23 Rhagfyr 2018
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Chwaraeon, hamdden a thwristiaeth
Hanes
Cymdeithaseg E-lyfr A2
Cymdeithaseg
Cymdeithaseg E-lyfr
Cymdeithaseg
Crefydd
Cymdeithaseg
Trosedd a Gwyrni
Cymdeithaseg

Canllaw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymchwil economaidd a chymdeithasol

Cymdeithaseg
CA5 >

Mae’r canllaw yma ar gyfer ymchwil economaidd a chymdeithasol wedi ei gynhyrchu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae’ canllaw yn cynnig arweiniad i fyfyrwyr wrth iddynt fynd ati i gynnal eu prosiect hymchwil annibynnol eu hunain ac yn rhoi hyder iddynt wrth gymhwyso sgiliau ystadegol ac ymchwil.  Mae gan yr adnodd bedair rhan:

 Cynnal eich Ymchwil eich Hun

 Casglu Data

 Dadansoddi Data 

 Cyflwyno Data

Cymdeithaseg
Ymchwil
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.