Adnoddau
supporting image for Arddulliau Theatr
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: 07 Rhagfyr 2018
Awdur:
- Hwb
Adnoddau perthnasol
Crime Drama
Media Studies
Stage Design
Drama
Dylunio Llwyfan
Drama
Acting - Developing a character
Drama
Actio - Datblygu cymeriad
Drama

Arddulliau Theatr

Drama
CA5 >
CA4 >

Mae'r adnodd yn cael ei rannu yn dri chategori, sef Theatr Naturiolaidd, Theatr Fynegiannol a Theatr Symbolaidd. Mae'r adnodd hefyd yn cynnwys naw cyfweliad fydd yn rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr TGAU a Safon U/UG cwrs Drama a Theatr CBAC er mwyn eu hannog i arbrofi gydag arddulliau newydd wrth ystyried perfformio dramâu.
Mae’r adnodd hwn wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.

Drama
dehongli
Gweithgareddau drama
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.