Adnoddau
supporting image for Ecosystemau – coedwigoedd glaw trofannol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: 04 Tachwedd 2018
Awdur:
- Kevin Davis
Adnoddau perthnasol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth

Ecosystemau – coedwigoedd glaw trofannol

Daearyddiaeth
CA4 >

Mae'r adnoddau yma yn cefnogi addysgu Daearyddiaeth TGAU CBAC (asesu cyntaf yn 2018). Maent yn cefnogi addysgu Thema Graidd 2, Syniad Allweddol 5.3: Prosesau a rhyngweithiadau o fewn ecosystemau.

ecosystemau
coedwig law
trofannol
effaith dyn
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.