Adnoddau
supporting image for Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UDA – 4.2 Llywodraeth UDA
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: 26 Chwefror 2018
Awdur:
- Russell Deacon, Alison Denton, Jon Roper
Adnoddau perthnasol
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
Archwilio'r Diwydiant Ffilm yn yr UDA ac yn y DU
Astudiaeth Ffilm, Astudior Cyfryngau
Gwleidyddiaeth
Cymdeithaseg

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UDA – 4.2 Llywodraeth UDA

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
CA5 >

Cyfres o unedau sy'n cefnogi addysgu 4.2 Llywodraeth UDA (Rhan o Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UDA (2.4 U2 UNED 4).  Ceir yma unedau sy'n trafod y gofynion yn fanwl gydag arweiniad i athrawon, ymarferion a gweithgareddau digidol ac unedau eraill sy'n cynnig cyngor yn unig.  Gall athrawon benderfynu ar sut i ddefnyddio'r adnoddau er mwy ateb gofynion eu dysgwyr yn y modd gorau.

Uned ddrafft sydd yma er mwyn dangos beth sydd ar y gweill.  Bydd yr adnodd llawn ar gael yn fuan.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru

Llywodraeth
Gwleidyddiaeth
UDA
Ffeiliau
4.2.1 Cyngres UDA.
4.2.2 Arlywydd UDA gartref a thramor.
4.2.3 Goruchaf Lys UDA.

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.