Resource
supporting image for Stori Shalome: Uned 1, Bywyd a Marwolaeth
Information
Published: 06 Hydref 2017
Authors:
-
Related Resources
Astudiaethau ymchwil gwreiddiol
Seicoleg
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Bwdhaeth
Addysg Grefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Cristnogaeth
Addysg Grefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Islam
Addysg Grefyddol
Uned 1 Opsiwn B Islam - Datblygu sgiliau AA1
Addysg Grefyddol

Stori Shalome: Uned 1, Bywyd a Marwolaeth

Addysg Grefyddol
CA4 >

Adnodd grymus sy'n gymorth i ymdrin â'r thema sensitif yma. Gall ysgolion drefnu ymweliad neu ddigwyddiad 'skype' gyda'r person sy'n cynnig ei hanes, neu gallant ddefnyddio'r cysylltau er mwyn gweithio'n agosach gyda'r astudiaeth achos yma. Mae cysylltau at adnoddau 'Pro-choice' wedi eu cynnwys er mwyn sicrhau bod y materion hyn yn derbyn sylw cyfartal.

Uned 1
Bywyd a marwolaeth
Astudiaeth achos
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.