Adnoddau
supporting image for Stori Shalome: Uned 1, Bywyd a Marwolaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: 06 Hydref 2017
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Astudiaethau ymchwil gwreiddiol
Seicoleg
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Bwdhaeth
Addysg Grefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Cristnogaeth
Addysg Grefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Islam
Addysg Grefyddol
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA1
Addysg Grefyddol

Stori Shalome: Uned 1, Bywyd a Marwolaeth

Addysg Grefyddol
CA4 >

Adnodd grymus sy'n gymorth i ymdrin â'r thema sensitif yma. Gall ysgolion drefnu ymweliad neu ddigwyddiad 'skype' gyda'r person sy'n cynnig ei hanes, neu gallant ddefnyddio'r cysylltau er mwyn gweithio'n agosach gyda'r astudiaeth achos yma. Mae cysylltau at adnoddau 'Pro-choice' wedi eu cynnwys er mwyn sicrhau bod y materion hyn yn derbyn sylw cyfartal.

Uned 1
Bywyd a marwolaeth
Astudiaeth achos
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.